990-5910F-025

Konfiguracja styków wejściowych

 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Styki i przekaźniki i zaznacz styk wejściowy, który chcesz skonfigurować.
 2. Wybierz funkcję z listy rozwijanej dla wybranego styku wejściowego:
  Brak: Nie przypisano żadnego działania do styku wejściowego. UPS jest zasilany z generatora: Wejście informujące o tym, że zasilacz UPS jest zasilany z generatora. Gdy zasilacz UPS jest zasilany z generatora należy także wybrać redukcję w prądzie ładowania baterii. Ustaw opcję Moc ładowania baterii podczas zasilania z generatora na 0% (brak zasilania baterii), 10%, 25%, 50%, 75% lub 100% (pełne ładowanie baterii). Moc ładowania baterii podczas zasilania z generatora można wybrać tylko dla tej funkcji.
  Awaria uziemienia: Wejście informujące o awarii uziemienia. Wentylacja w pomieszczeniu baterii nie działa: Wejście informujące o braku działania wentylacji pomieszczenia baterii. Gdy to wejście stanie się aktywne, ładowarka baterii zostanie wyłączona.
  Zdefiniowane przez użytkownika 1: Wejście ogólnego przeznaczenia. Zewn. monitoring baterii wykrył awarię: Wejście informujące o wykryciu błędu przez zewnętrzny monitoring baterii. Gdy wejście będzie aktywne, zasilacz UPS włączy alarm (bez innych działań).
  Zdefiniowane przez użytkownika 2: Wejście ogólnego przeznaczenia. Tryb wysokiej wydajności wyłączony: Jeśli wejście jest włączone, zasilacz UPS nie może wejść w tryb wysokiej wydajności (tryb EKO i eConversion) lub wyjdzie z aktywnego trybu wysokiej wydajności.
  Monitoring zew. magaz. energii zarejestrował drobną awarię: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynu energii wykrył drobną awarię. Sygnał zewnętrzny wyłączający ładowarkę: Jeśli to wejście jest aktywne, zasilacz WYŁĄCZY sygnał pochodzący od urządzeń zewnętrznych, np. zewnętrznego magazynu energii.
  Monitoring zew. magaz. energii zarejestrował poważną awarię: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynu energii wykrył poważną awarię. Temperatura transformatora jest za wysoka: Wejście informujące o alarmie wysokiej temperatury transformatora.
 3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?