990-5910F-031

Konfigurera ingångskontakterna

 1. Tryck på Konfiguration > Kontakter och reläer och välj den ingångskontakt som du vill konfigurera.
 2. Välj en funktion från rullgardinslistan för den valda ingångskontakten:
  Ingen: Ingångskontakten är inte tilldelad någon funktion. Generator försörjer UPS: Ingång för att indikera att UPS:en får strömtillförsel från en generator. Du måste också välja nivå på laddningsström när UPS:en strömförsörjs av en generator. Ställ in Batteriladdningseffekt under generatortillförsel0 % (inget batteri laddas), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % (full laddningseffekt). Batteriladdningseffekt under generatortillförsel kan endast väljas för den här funktionen.
  Kortslutning: Ingång för att indikera att ett jordfel föreligger. Ventilation i batteriutrymmet fungerar inte: Ingång för att indikera att ventilationen i batteriutrymmet är ur drift. När ingången är aktiv stängs batteriladdaren av.
  Användardefinierat 1: Ingång för generell användning. Extern batteriövervakning upptäckte ett fel: Ingång för att indikera att den externa batteriövervakningen har upptäckt ett fel. När ingången är aktiv postar UPS:en ett alarm (ingen annan åtgärd).
  Användardefinierat 2: Ingång för generell användning. Högeffektivitetsläget är inaktiverat: Om den här ingången är aktiverad hindras UPS:en från att gå in i högeffektivitetsläge (ECO-läge och eConversion-läge) eller stänger av ett aktivt högeffektivitetsläge.
  Extern övervakning av energilagring upptäckte ett mindre fel: Ingång för att indikera att den externa energilagringsövervakningen har upptäckt ett mindre fel. Extern signal stänger av laddaren: Om den här ingången är aktiverad stängs laddaren av på en signal från extern utrustning, t.ex. på en signal från extern energilagring.
  Extern övervakning av energilagring upptäckte ett större fel: Ingång för att indikera att den externa energilagringsövervakningen har detekterat ett större fel. Transformatorns temperatur är för hög: Ingång för att indikera att det finns ett högtemperaturlarm för transformatorn.
 3. Tryck på OK för att spara inställningarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?