990-91111G-022

De stroomkabels aansluiten

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen met enkele netvoeding waarbij stroomkabels worden gesplitst vanwege de beperkte kabeldoorsnede, gebruikt u de bypassvoedingsrails voor de tweede ingangskabelset. Er is niet genoeg ruimte om twee ingangskabelsets met de ingangsvoedingsrails te verbinden vanwege de doorverbindingsrails met enkele netvoeding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
 • Alle bypass-kabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen.
 • Alle uitgangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen.
 • Alle ingangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen (alleen vereist in een systeem met enkele netvoeding).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
 1. Enkel voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding):
  1. Verwijder de RFI-beugel. Bewaar de twee schroeven.
  2. Verwijder de schroef aan de linkerkant en leg deze opzij.
  3. Plaats de RFI-beugel aan de linkerkant met de drie schroeven.

  Vooraanzicht van de UPS

 2. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de drie doorverbindingsrails voor enkele netvoeding.

  Vooraanzicht van de UPS

 3. Sluit de stroomkabels aan zoals afgebeeld in de aangegeven volgorde:

  *Inbegrepen bij set.

  1. Verbind de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels.
  2. Sluit de N-kabels aan. Sluit het batterijmiddelpunt aan (indien aanwezig in de batterijoplossing).
  3. Sluit de DC+-kabels aan.
  4. Sluit de uitgangskabels aan.
  5. Verbind de DC-kabels.
  6. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
  7. Sluit de ingangskabels aan.
   OPMERKING: Zorg dat u de ingangskabels aansluit op de juiste ingangsvoedingsrails linksboven in de UPS.

   Vooraanzicht van de UPS – Systeem met enkele netvoeding

   Vooraanzicht van de UPS – Systeem met dubbele netvoeding

   VOORZICHTIG
   risico op beschadiging van apparatuur
   Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.
   Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
QR code for this page

Was dit nuttig?