990-91263A-025

Montaż skrzynki przepustów kablowych w modułowej szafie bateryjnej

Przy montażu z zasilaczem UPS w oddalonej lokalizacji przeznaczonym do maksymalnie 50 kW: Wykonaj poniższe kroki na modułowej szafie bateryjnej 1.

Przy montażu z zasilaczem UPS w oddalonej lokalizacji przeznaczonym do ponad 50 kW: Wykonaj poniższe kroki na wszystkich modułowych szafach bateryjnych.

 1. Usuń przepust kablowy z modułowej szafy bateryjnej.

  Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

 2. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
 3. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 4. Zamontuj ponownie górną lub dolną płytę montażową na skrzynce przepustów kablowych.
 5. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na modułowych szafach bateryjnych. Należy pamiętać, że skrzynka przepustów kablowych jest montowana w odwróconej pozycji.

  Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?