990-5910F-004

Start op fra vedligeholdelsesbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøgle installeret

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilhørende afbryderindikator lyser.
 1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB).
  Displayet tændes. Genstarten tager ca. tre minutter.
 2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
 3. Luk batteriafbryderne.
 4. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift .
 5. Hold SKRU-knappen nede, drej og fjern nøgle B fra SKRU-låsen.
 6. Indsæt nøgle B i låsen til enhedens udgangsbryder UOB, og drej nøglen.
 7. Luk enhedsudgangsafbryderen (UOB).
 8. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
 9. Drej og fjern nøgle A fra låsen til vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
 10. Indsæt nøgle A i SKRU-låsen, og drej nøglen til låst position.
 11. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?