990-91261E-031

Översikt över singelsystem

UIB Enhetens ingångsbrytare
SSIB Statiska omkopplarens ingångsbrytare
IMB Interna underhållsbrytaren
UOB Enhetens utgångsbrytare
BB Batteribrytare i UPS för interna batterier och i extern batterilösning (om sådan finns)

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbel försörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?