990-91381C-031

Förbereda för installation

 1. Ta bort fästena (A) och (B) från bypasskåpet. Montera fästena (A) på baksidan av bypasskåpet. Spara fästet (B) för sammankoppling upptill med UPS:en.

  Vy från höger sida av bypasskåpet

  Vy bakifrån av bypasskåpet

 2. Ta bort den högra sidopanelen från bypasskåpet.

  Bypasskåpet

 3. Ta bort vänster sidopanel från UPS:en. Montera vänster sidopanel på bypasskåpet.

  Bypasskåpet och UPS:en

 4. Skjut in bypasskåpet till sin slutgiltiga plats. Rikta in den mot jordbävningsskyddet, om sådant finns. För system utan jordbävningsskydd, sätt tillbaka det bakre transportfästet på bypasskåpet och fäst det i golvet.

  Vy bakifrån med jordbävningsskydd

  Vy bakifrån utan jordbävningsskydd

 5. Förbered för kraftkablar:
  1. Ta bort den övre eller undre genomföringsplattan.
  2. För kabelingång underifrån, ta bort det bakre hjulet och hjulskruvarna från den undre genomföringsplattan. Kassera hjulet.
  3. Borra eller stansa hål för kraftkablarna eller hylsorna i genomföringsplattan. Hylsor ingår inte.
  4. Sätt tillbaka den övre eller undre genomföringsplattan.
  FARA
  risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Borra eller stansa inte hål när genomföringsplattorna är installerade och borra eller stansa inte hål i närheten av skåpet.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  Kabelingång ovanifrån

  Kabelingång underifrån

 6. Öppna den inre luckan på UPS:en.
 7. Ta bort de genomskinliga skyddshöljena i UPS:en.

  Vy framifrån av UPS:en

 8. Ta bort skenorna från UPS:en. Några av skenorna ska installeras i bypasskåpet:
  1. Ta bort de tre skenorna från UPS:en. Montera de tre skenorna i bypasskåpet med de nio medföljande M8-muttrarna med bricka (medföljer i kitet). Om det inte finns M8-muttrar med bricka i det medföljande kitet måste nya M8-muttrar med bricka som köps lokalt användas.
  2. Ta bort de tre skenorna från UPS:en. Endast för dubbelmatad strömförsörjning: Montera de tre skenorna i bypasskåpet med de tolv medföljande M8-muttrarna med bricka (medföljer i kitet). Om det inte finns M8-muttrar med bricka i det medföljande kitet måste nya M8-muttrar med bricka som köps lokalt användas.
  3. Ta bort de tre skenorna från UPS:en. Spara för LBB-option (lastbankbrytare) om denna är en del av systemet.
  4. Ta bort de fyra skenorna från UPS:en. Kassera dem eller spara dem som reservdelar.

  Vy framifrån av UPS:en

  Vy framifrån av bypasskåpet

 9. Endast för TNC-jordningssystem: Montera den medföljande byglingsskenan för att ansluta N-skenan till PE-skenan enligt bilden.

  Vy framifrån av bypasskåpet

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?