990-91381-031

Koppla samman UPS:en med bypasskåpet

  1. Skjut in UPS:en bredvid bypasskåpet. Rikta in den mot jordbävningsskyddet, om sådant finns.
  2. Koppla samman bypasskåpet och UPS:en på framsidan med skruvarna enligt bilden
  3. Montera det övre fästet. Det övre fästet togs bort från sidan av bypasskåpet tidigare.
  4. Öppna den inre luckan i UPS:en.
  5. Ta bort de två specialskruvarna från UPS:en och använd dem för sammankoppling baktill mellan bypasskåpet och UPS:en enligt bilden.
QR code for this page

Var det här till hjälp?