990-91381C-031

Koppla samman UPS:en med bypasskåpet

 1. Skjut in UPS:en bredvid bypasskåpet. Rikta in den mot jordbävningsskyddet, om sådant finns.
 2. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på bypasskåpet och på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Hjulen får inte ha kontakt med golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att skåpet står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 3. Koppla samman bypasskåpet och UPS:en på framsidan med skruvarna enligt bilden
 4. Montera det övre fästet. Det övre fästet togs bort från sidan av bypasskåpet tidigare.
 5. Öppna den inre luckan i UPS:en.
 6. Ta bort de två specialskruvarna från UPS:en och använd dem för sammankoppling baktill mellan bypasskåpet och UPS:en enligt bilden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?