990-91381-007

Διασυνδέστε το UPS με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης

  1. Σπρώξτε το UPS στη θέση του, δίπλα στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Ευθυγραμμίστε το με τη σεισμική αγκύρωση, εάν υπάρχει.
  2. Διασυνδέστε το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης και το UPS στην μπροστινή πλευρά με βίδες, όπως υποδεικνύεται
  3. Εγκαταστήστε το επάνω άγκιστρο. Το επάνω άγκιστρο αφαιρέθηκε νωρίτερα από την πλευρά του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης.
  4. Ανοίξτε την εσωτερική θύρα στο UPS.
  5. Αφαιρέστε τις δύο ειδικές βίδες από το UPS και χρησιμοποιήστε τις για οπίσθια διασύνδεση μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS, όπως υποδεικνύεται.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;