990-91379B-025

Konfiguracja magistrali Modbus.

Magistrala Modbus może być skonfigurowana do zintegrowanej i opcjonalnej karty sieciowej (NMC).

 1. Wciśnij przycisk Konfiguracja > Modbus i wybierz Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową.
 2. Skonfiguruj ustawienia na pierwszej stronie:
  1. Włącz lub wyłącz Sz. modbus.
  2. Ustaw opcję Parzystość na Brak, Parzysty lub Nieparzysty.
  3. Ustaw opcję Bit stopu na 1 lub 2.
  4. Ustaw Szybkość transmisji na 2400, 9600, 19200 lub 38400.
  5. Ustaw opcję Unikatowy ID docelowy na liczbę między 1 a 247.
   UWAGA: Każde urządzenie w magistrali musi mieć dokładnie te same ustawienia, oprócz Unikatowego ID docelowego adresu urządzenia, który musi być osobny dla każdego urządzenia. Żadne dwa urządzenia na magistrali nie mogą mieć tego samego adresu.
  6. Wciśnij przycisk OK, by zapisać ustawienia i wciśnij symbol strzałki, by przejść do następnej strony.
 3. Skonfiguruj ustawienia na drugiej stronie:
  1. Włącz lub wyłącz Protokół Modbus TCP.
  2. Wybierz opcję Port 502 lub Port [5000 do 32768].
  3. Wciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
QR code for this page

czy było to pomocne?