990-91375C-023

Kople signalkablene for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB til Galaxy VL UPS

Anbefalt signalkabelstørrelse Maksimal avstand til UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
 1. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren.
 2. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.
 3. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av batteribryterskapet.
 4. Kople signalkablene til kontrollterminalblokken.
  1. Kople til terminal 1–4 for batteribryter 1 (BB1).
  2. Kople til terminal 5–8 for batteribryter 2 (BB2).
  3. Kople til terminal 9–12 for batteribryter 3 (BB3) når den er tilstede.
  4. Fest signalkablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene.
 5. Før signalkablene separat fra strømkablene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?