990-91381C-025

Przygotowanie do montażu

 1. Zdemontuj wsporniki (A) i (B) z szafy obejścia serwisowego. Zamontuj wsporniki (A) z tyłu szafy obejścia serwisowego. Zachowaj wspornik (B) do górnego połączenia z zasilaczem UPS.

  Widok szafy obejścia serwisowego z prawej strony

  Widok szafy obejścia serwisowego z tyłu

 2. Zdemontuj prawy boczny panel z szafy obejścia serwisowego.

  Szafa obejścia serwisowego

 3. Zdemontuj lewy boczny panel zasilacza UPS. Zamontuj lewy panel boczny na szafie obejścia serwisowego.

  Szafa obejścia serwisowego i zasilacz UPS

 4. Wsuń szafę obejścia serwisowego na pozycję końcową. Wyrównaj ją z zestawem przeciwwstrząsowym, jeśli jest obecny. Jeśli system nie ma zestawu przeciwwstrząsowego, zamontuj ponownie tylny wspornik transportowy na szafie obejścia serwisowego i przymocuj go do podłogi.

  Widok od tyłu z zestawem przeciwwstrząsowym

  Widok od tyłu bez zestawu przeciwwstrząsowego

 5. Przygotowanie na kable zasilające:
  1. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową.
  2. W celu wprowadzenia kabli od dołu należy zdemontować tylne kółko i jego śruby z dolnej płyty montażowej. Odłóż kółko.
  3. Wywierć lub wytnij otwory na kable zasilające lub przepusty w płycie montażowej. Przepusty kablowe nie są załączone.
  4. Ponownie zamontuj górną lub dolną płytę montażową.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO
  ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Górny wlot kablowy

  Dolny wlot kablowy

 6. Otwórz wewnętrzne drzwiczki zasilacza UPS.
 7. Zdemontuj przezroczyste osłony ochronne w zasilaczu UPS.

  Widok zasilacza UPS z przodu

 8. Zdemontuj szynoprzewody z zasilacza UPS. Niektóre z szynoprzewodów zostaną zamontowane w szafie obejścia serwisowego:
  1. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Zamontuj trzy szynoprzewody w szafie obejścia serwisowego za pomocą dziewięciu dostarczonych nakrętek M8 z podkładkami (w zestawie). Jeśli nakrętki M8 z podkładkami nie znajdują się w dostarczonym zestawie, należy użyć nowych nakrętek M8 z podkładkami pochodzenia miejscowego.
  2. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Tylko dla podwójnego zasilania: Zamontuj trzy szynoprzewody w szafie obejścia serwisowego za pomocą 12 dostarczonych nakrętek M8 z podkładkami (w zestawie). Jeśli nakrętki M8 z podkładkami nie znajdują się w dostarczonym zestawie, należy użyć nowych nakrętek M8 z podkładkami pochodzenia miejscowego.
  3. Zdemontuj trzy szynoprzewody z zasilacza UPS. Zachowaj je do montażu wyłącznika zespołu obciążenia (LBB), jeśli jest częścią układu.
  4. Zdemontuj cztery szynoprzewody z zasilacza UPS. Odczuć je lub zachowaj na części zamienne.

  Widok zasilacza UPS z przodu

  Widok szafy obejścia serwisowego z przodu

 9. Tylko dla układu uziemiającego TNC: Zamontuj dostarczoną listwę zwierającą, aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem ochronnym, jak pokazano na ilustracji.

  Widok szafy obejścia serwisowego z przodu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?