990-91381C-025

Dane techniczne

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego dla szafy obejścia serwisowego to 25 kA RMS Icw, symetrycznie.

Zalecana ochrona od strony sieci

Dane dotyczące zalecanej ochrony od strony sieci można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 240 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące systemu UPS można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Momenty dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Waga i wymiary klasycznej szafy z obejściem serwisowym

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Widok szafy obejścia serwisowego i zasilacza UPS z przodu

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0 °C do 40 °C -25 °C do 55 °C
Względna wilgotność 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Omówienie systemu

UIB Wyłącznik/przełącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki

System UPS z pojedynczym zasilaniem

System UPS z podwójnym zasilaniem

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?