990-91379C-031

Visa systemstatusinformationen

 1. Tryck på Status.
  1. Tryck på Ingång, Utgång, Bypass, Batteri, Temperatur, Kraftmoduler eller Parallell för att se statusen.

   Ingång

   Spänning f-f (fas-till-fas) Den aktuella inspänningen fas-fas.
   Ström Den aktuella inströmmen per fas i ampere (A).
   Frekvens Den aktuella infrekvensen i hertz (Hz).
   Spänning f-N (fas-till-neutral)* Den aktuella inspänningen i volt (V) fas – neutral.
   Total effekt Den aktuella totala aktiva ineffekten (för alla tre faser) i kW.
   Effekt Den aktuella aktiva ineffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
   Maximal ström Aktuell maximal inström i ampere (A)
   Effektfaktor Det aktuella förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
   Max. RMS-ström Den aktuella maximala RMS-strömmen för varje fas i ampere (A).
   Energi Den totala energiförbrukningen sedan installationen genomfördes.

   Utgång

   Spänning f-f (fas-till-fas) Utspänning på växelriktaren fas-fas i volt (V).
   Ström Den aktuella utströmmen för varje fas i ampere (A).
   Frekvens Den aktuella utfrekvensen i hertz (Hz).
   Spänning f-N (fas-till-neutral)* Fas-till-neutral-utspänning från växelriktaren i volt (V).
   Last Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta faslasten visas.
   Neutral ström * Den aktuella neutrala utströmmen i ampere (A).
   Total effekt Den aktuella totala aktiva uteffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuella aktiva kraftutgången (eller riktigt effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
   Maximal ström Den maximala utströmmen i ampere (A).
   Effektfaktor Den aktuella uteffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
   Max. RMS-ström Den aktuella maximala RMS-strömmen för varje fas i ampere (A).
   Toppvärde Det aktuella utgående toppfaktorn för varje fas. Utgående toppvärde är förhållandet mellan toppvärdet för utgående ström och RMS (kvadratiskt medelvärde).
   Energi Den totala tillhandahållna energin sedan installationen genomfördes.

   Bypass

   Spänning f-f (fas till fas)* Den aktuella fas-till-fas-bypasspänningen i volt (V).
   Ström Den aktuella bypasströmmen för varje fas i ampere (A).
   Frekvens Den aktuella bypassfrekvensen i hertz (Hz).
   Spänning f-N (fas till neutral) Den aktuella fas-till-neutrala bypasspänningen i volt (V).
   Total effekt Den aktuella totala aktiva bypasseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
   Effekt Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
   Maximal ström Maximal bypasström i ampere (A)
   Effektfaktor Den aktuella bypasseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
   Max. RMS-ström Den aktuella maximala RMS-strömmen för varje fas i ampere (A).

   Batteri

   Mätvärden Den aktuella likströmmen som dras från batteriet, i kilowatt (kW).
   Den aktuella batterispänningen (VDC).
   Den aktuella batteriströmmen i ampere (A). Positiv ström indikerar att batteriet laddas; negativ ström indikerar att batteriet laddas ur.
   Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna temperaturgivarna.
   Batteri Nuvarande batteritid innan batterierna stängs av på grund av låg spänningsnivå. Visar även batteriets laddningsnivå i procent av full laddningskapacitet.
   Den aktuella batterispänningen (Ah).
   Konfiguration Visar batterityp.
   Status Laddarens allmänna tillstånd.
   Läge Laddarens driftläge (Av, Hålladdningsspänning, Snabbladdningspänning, Utjämning, Cyklisk, Test).
   Laddningskapacitet Den maximala laddningskapaciteten, i procent av UPS:ens nominella uteffekt.

   Temperatur

   Omgivningstemperatur Omgivningstemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
   Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de anslutna temperaturgivarna.
   Temperatur Omgivningstemperatur i Celsius eller Fahrenheit från de valfria anslutna temperaturgivarna (AP9335T och AP9335TH). Namn ska ställas in via nätverksgränssnittet.
   Fuktighet Fuktighet i procent från de valfria anslutna fuktsensorerna (AP9335TH). Namn ska ställas in via nätverksgränssnittet.

   Kraftmoduler

   Vyn visar närvaro (närvarande/inte närvarande) och status (OK, larm, kritiskt larm) för varje kraftmodul.

   Parallell

   Ingångsström Den aktuella inströmmen från ingångskällan per fas i ampere (A).
   Bypasström Den aktuella bypasströmmen från bypasskällan per fas i ampere (A).
   Total uteffekt Den totala uteffekten för det parallella UPS-systemet som visar den totala lastprocenten och den totala uteffekten i kW och kVA för parallellsystemet.
   Utgående ström Den aktuella utströmmen för varje fas i ampere (A).
   Antal redundanta UPS-enheter Antal redundanta UPS-enheter som är närvarande.
   Redundansinställning Den konfigurerade redundansinställningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?