990-91379B-023

Driftsmoduser

UPSen har to forskjellige driftsmodusnivåer:

  • UPS-modus: Driftsmodusen for den individuelle UPSen. Se UPS-modi.

  • Systemmodus: Driftsmodusen for hele UPS-systemet som forsyner lasten. Se Systemmodier.

QR code for this page

Var dette til hjelp?