990-91379C-023

Starte opp fra vedlikeholdsbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøkkel installert

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
 1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB).
  Displayet slås på. Omstartsekvensen varer omtrent tre minutter.
 2. Lukk inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
 3. Lukk bypasstilbakematingsbryteren (BF2) (hvis til stede).
 4. Lukk batteribryterne.
 5. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift .
 6. Hold SKRU-knappen nede, drei og fjern nøkkel B fra SKRU-låsen.
 7. Sett inn nøkkel B i låsen for enhetsutgangsbryter (UOB) og drei nøkkelen.
 8. Lukk enhetsutgangsbryteren (UOB).
 9. Åpne vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
 10. Drei og fjern nøkkel A fra låsen til vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
 11. Sett inn nøkkel A i SKRU-låsen og drei nøkkelen til låst posisjon.
 12. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?