990-91379C-023

Slå av til vedlikeholdsbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøkkel installert

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
 1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift .
 2. Hold SKRU-knappen nede, drei og fjern nøkkel A fra SKRU-låsen.
 3. Sett inn nøkkel A i låsen for vedlikeholdsbypassbryteren (MBB) og drei nøkkelen.
 4. Lukk vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
 5. Åpne enhetsutgangsbryteren (UOB).
 6. Drei og fjern nøkkel B fra låsen til enhetsutgangsbryteren (UOB).
 7. Sett nøkkel B i SKRU-låsen og drei nøkkelen til låst posisjon.
 8. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av .
 9. Åpne inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
 10. Åpne batteribryteren(e).
 11. Åpne enhetsinngangsbryteren (UIB).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?