990-91379C-023

Starte en kjøretidskalibreringstest

Denne funksjonen brukes til å kalibrere den anslåtte gjenværende batterikjøretiden. I denne testen går UPS-enheten over i batteridrift, og batteriene lades ut til de når varselsnivået for lav DC. Batterikapasiteten kan beregnes og anslått kjøretid kan kalibreres basert på medgått tid og informasjon om lasten.

Schneider Electric anbefaler at du kjører en kjøretidskalibreringstest ved oppstart, når du skifter batterier eller når det gjøres endringer i batteriløsningene.

LES DETTE
fare for skade på utstyret
 • Under en kjøretidskalibreringstest reduseres batterinivået betydelig. Derfor kan de ikke forsyne lasten ved inngangseffektfeil.
 • Batteriene lades ut til et nivå som utløser en advarsel om lav DC, noe som vil føre til redusert batterikjøretid inntil de er fulladet igjen.
 • Gjentatt testing eller kalibrering av batteriet kan påvirke batterilevetiden.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Forhåndskrav:

 • Ingen kritisk alarm tilstede.

 • Batteriene må være 100 % ladet.

 • Lastprosenten må være minst 10 %. Den må ikke endres med mer enn 20 % under testen. Eksempel: Hvis lastprosenten er 30 % ved teststart, avbrytes testen hvis lastprosenten faller under 24 % eller stiger til over 36 % under testen.

 • Bypasstilførselen må være tilgjengelig.

 • Driftsmodus skal være normal drift, eConversion eller ECO-modus.

 • Systemdriftsmodus skal være vekselretter, eConversion eller ECO-modus.

 1. Trykk på menyknappen på startskjermen.
 2. Velg Vedlikehold > Kjøretidskalibrering > Start kalibrering .
 3. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?