990-91379C-023

Vise loggene

  1. Trykk på Logger. Loggen viser de siste 100 hendelsene med de nyeste hendelsene øverst på listen.
    1. Trykk på pilknappene for å gå til neste eller forrige side.
    2. Trykk på dobbeltpilknappene for å gå til den første eller siste siden.
    3. Tapp på papirkurvknappen for å tømme loggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?