990-91379C-031

Starta ett batteritest

Förutsättningar:

  • Batteribrytarna är stängda.

  • Inga kritiska larm närvarande.

  • Bypassmatningen måste finnas tillgänglig.

  • Statisk bypassdrift måste vara tillgänglig.

  • Batterierna måste vara mer än 50 % laddade.

  • Den tillgängliga driftstiden måste vara mer än 4 minuter.

  • Driftläget måste vara normalt, eConversion eller ECO-läge.

  • Systemdriftläge måste vara i växelriktarläge, eConversion eller ECO-läge.

Funktionen utför ett antal tester på batterierna, såsom kontroll av säkringar och detektering av svagt batteri. Testet kommer att ladda ur batterierna och använda ca 10 % av den totala kapaciteten. Exempel: Om du har 10 minuters driftstid kommer testet att köras i 1 minut. Batteritestet kan schemaläggas att köras automatiskt i olika tidsintervall (från veckovis upp till en gång per år).

  1. Välj Underhåll > Batteri > Starta test .
  2. Tryck på OK på skärmen för att bekräfta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?