990-5910F-031

Konfigurera batterilösningen

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Batteriinställningar får endast göras av kvalificerad personal med kunskaper om batterier, batterikonfiguration och nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Tryck på Konfiguration > Batteri .
 2. Välj batterilösningstyp:
  1. Välj Standard om du har en vanlig Galaxy VS-batterilösning och välj kommersiell referens för din specifika batterikonfiguration från rullgardinslistan.
  2. Välj Modulär om du har en modulär Galaxy VS-batterilösning.
  3. Välj Anpassad om du har en anpassad batterilösning.
 3. Tryck på Allmänna inställningar och ställ in följande parametrar:
  OBS: Tryck OK på varje sida för att spara inställningarna och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida. För modulära batterilösningar är endast de tre första inställningarna tillgängliga.
  Antal batteriskåp anslutna till batteribrytaren/Antal modulära batteriskåp Ställ in antalet batteriskåp som är anslutna till var och en av batteribrytarna/Ställ in antalet modulära batteriskåp som är anslutna till UPS-systemet.
  Varning låg drifttid (sek) Ställ in tröskelvärde för återstående körtid i sekunder som aktiverar varning för låg körtid.
  Laddningskapacitet (%) Ställ in maximal laddningskapacitet i procent av UPS-enhetens nominella uteffekt.
  Minsta tröskelvärde (°C) Ställ in lägsta tillåtna batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer under detta tröskelvärde aktiverar ett larm.
  Högsta tröskelvärde (°C) Ställ in högsta tillåtna batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer över detta tröskelvärde aktiverar ett larm.
  Autoladdningsläge för laddare Välj för att aktivera autoladdningsläge för laddare. Denna funktion sätter automatiskt laddaren i autoladdningsläge när systemet har varit i batteridrift.
  Cykliskt laddningsläge Välj för att aktivera cykliskt laddningsläge.

  Under en cyklisk laddning växlar systemet mellan perioder av underhållsladdning och vila. Funktionen upprätthåller batteriets laddningsstatus kontinuerligt utan att slita på batterierna genom att utföra en permanent underhållsladdning.

  Testintervall Ställ in hur ofta UPS-enheten ska köra ett batteritest.
  Testdag Ställ in vilken veckodag batteritestet ska köras.
  Tid (tt:mm) Ställ in vilken tid på dagen batteritestet ska köras.
 4. Endast för anpassad batterilösning: Tryck på Spec inställningar och ställ in följande parametrar:
  OBS: Tryck OK på varje sida för att spara inställningarna och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  Batterityp Välj batterityp.
  Batterimittpunkt anslutet Välj om en batterimittpunkt är ansluten.
  Inaktivera temp.övervak. Välj för att inaktivera övervakning av batteritemperatur.
  Batterikapacitet per block (Ah) Ställ in batterikapacitet per batteriblock i amperetimmar för batteribanken som är ansluten till varje batteribrytare.
  Antal parallella batteristrängar Ställ in antalet batteristrängar som är anslutna parallellt för batteribanken som är ansluten till varje batteribrytare.
  Antal batterier per sträng Ställ in antal batterier per batteristräng.
  Antal battericeller per block Ställ in antalet battericeller i ett batteriblock.
  Likströmsspänning per battericell (V) Ställ in laddningsspänning per battericell för underhållsladdning.

  Underhållsladdning är den grundläggande laddningsfunktion som är tillgänglig på alla typer av batterier och initieras automatiskt av laddaren.

  Ställ in laddningsspänning per battericell för Tilläggsladdning.

  Tilläggsladdning gör det möjligt att utföra en snabbladdning för att snabbt återställa ett urladdat batteri.

  Ställ in laddningsspänning per battericell för Utjämningsladdning.

  Utjämningsladdning används vid utjämning av snedbelastade öppencelliga batterier. Detta är den tillgängliga laddningsmetod som har högsta möjliga laddspänningsnivå. När utjämningsladdning utförs avdunstar vatten från de öppencelliga batterierna, vilka måste bytas ut när laddningen är klar.

  Laddningstid (sek) Ställ in laddningstiden i sekunder för Tilläggsladdning och Utjämningsladdning.
  Avstängn likströmsspänn per battericell (V) Ställ in spänningsnivån per battericell för när batteriet måste stängas av.
  Nominell temperatur (°C)/Nominell temperatur (°F) Ställ in nominell temperatur i Celsius eller Fahrenheit.
  Strömladdningsstyrka Ställ in strömladdningsstyrka.
  Tillåt tilläggsladdning Välj för att tillåta tilläggsladdning av batterierna.

  Tilläggsladdning gör det möjligt att utföra en snabbladdning för att snabbt återställa ett urladdat batteri.

  Tillåt djupurladdning av batteri Välj för att tillåta djupurladdning av batterierna när UPS-enheten körs i batteridrift. Funktionen gör det möjligt att ladda ur batterierna till en ännu lägre spänningsnivå än det normalt rekommenderade värdet. Observera att detta kan skada batterierna.
  Aktivera automatisk bortkoppling av batteri Välj för att aktivera automatisk bortkoppling av batterierna. När UPS-systemet lämnas med utgången avstängd och utan möjlighet att ladda batterierna, utlöser funktionen batteribrytarna för att undvika att batteriet djupurladdas efter en period på:
  • Två veckor.

  • 10 minuter med battericellspänningen under nivån för avstängning vid låg batterinivå.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?