990-91262C-031

Specifikationer för 208 V-system

Specifikationer för ingång (208 V)

UPS-storlek 10 kW med N+1 kraftmodul 15 kW med N+1 kraftmodul 20 kW med N+1 kraftmodul 25 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)

Inspänningsområde (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maximal ingångsström (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

Strömbegränsning ingång (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

Ingående effektfaktor

0,99 vid 100 % last

Total harmonisk distorsion (THDI)

<6 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

UPS-storlek 30 kW 40 kW 50 kW
Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)

Inspänningsområde (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maximal ingångsström (A)

114/109/104

152/145/137

185/182/172

Strömbegränsning ingång (A)

117/111/106

156/149/141

185/182/172

Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (208 V)

UPS-storlek 10 kW med N+1 kraftmodul 15 kW med N+1 kraftmodul 20 kW med N+1 kraftmodul 25 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE
Inspänningsområde (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

30/29/28

45/43/41

59/57/54

74/71/67

Nominell neutralström (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

UPS-storlek 30 kW 40 kW 50 kW
Spänning (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE
Inspänningsområde (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A) 88/85/81 119/114/108 148/142/135
Nominell neutralström (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maximal kortslutningstålighet *

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

Specifikationer för utgång (208 V)

UPS-storlek 10 kW med N+1 kraftmodul 15 kW med N+1 kraftmodul 20 kW med N+1 kraftmodul 25 kW med N+1 kraftmodul
Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)
Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär belastning
<5 % för icke-linjär belastning
<1 % för linjär last
<3 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

UPS-storlek 30 kW 40 kW 50 kW
Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)
Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär belastning
<5 % för icke-linjär belastning
Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (208 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 10 kW med N+1 kraftmodul 15 kW med N+1 kraftmodul 20 kW med N+1 kraftmodul 25 kW med N+1 kraftmodul 30 kW 40 kW 50 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

572

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) 22 33 44 55 65 87 109
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) 27 41 54 68 81 109 136
Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderade kabeldimensioner (208 V)

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 300 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per anslutningsskena: Två på respektive ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N-/G-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC-kablarna och DC EGC-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
UPS-storlek 10 kW med N+1 kraftmodul 15 kW med N+1 kraftmodul 20 kW med N+1 kraftmodul 25 kW med N+1 kraftmodul 30 kW 40 kW 50 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Ingående EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
OBS: Kabelstorlekarna är baserade på brytare med 80 % av märkströmmen för UIB, UOB, MBB, SSIB och batteribrytare med 100 % av märkströmmen.

Rekommenderat skydd/avsäkring (208 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
  • I parallellsystem med tre eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 250 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska vara markerad.
UPS-storlek 10 kW med N+1 kraftmodul 15 kW med N+1 kraftmodul 20 kW med N+1 kraftmodul 25 kW med N+1 kraftmodul
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir-inställning 50 40 80 60 100 80 125 100
Tr vid Ir-inställning 6 0,5
Inställning för li (x In) 1,5
UPS-storlek 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-inställning 150 110 200 150 250 200
Tr vid Ir-inställning 6 0,5
Inställning för li (x In) 1,5

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL

OBS!
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Koppar – kabelskor med ett hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelhylsa Kontaktpressningsverktyg Form
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Ej tillämpligt Ej tillämpligt
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

Koppar – kabelskor med två hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelhylsa Kontaktpressningsverktyg Form
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?