990-91262C-023

Spesifikasjoner for 400 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspenningsintervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimal inngangsstrøm (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Inngangstrømsbegrensning (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Inngangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<6 % ved full lineær last (symmetrisk)

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Inngangsspenningsintervall (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksimal inngangsstrøm (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Inngangstrømsbegrensning (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Inngangseffektfaktor

0,99 for last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsintervall (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominell nøytral strøm (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.

Maksimal kortslutningsgrad*

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypasspenningsintervall (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominell nøytral strøm (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimum kortslutningsgrad Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.

Maksimal kortslutningsgrad*

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimum kortslutningsgrad* Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad* 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Utgangsspenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimum kortslutningsgrad* Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V for mer informasjon.
Maksimal kortslutningsgrad* 65 kA RMS

Kortslutningsevnen til vekselretterutgang

Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig).
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

572

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) 54 81 109 136 163 217 271
Rippelstrøm

<5 % C20 (5 minutter kjøretid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgbar)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Overspenningsvern (SPD)

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som samsvarer med OVCII.
  • Hvis UPSen er installert i et miljø med en OVC-klassifisering som er høyere enn II, må det installeres et overspenningsvern (SPD) oppstrøms fra UPSen for å redusere overspenningskategorien til OVCII.
  • Overspenningsvernet (SPD) må inkludere en statusindikator som viser hvis SPD-en er i drift eller ikke lenger fungerer som den skal. Statusindikatoren kan være visuell og/eller lydbasert og/eller kan ha eksterne signaler og/eller mulighet for utgangskontakter i samsvar med IEC 62040-1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Krav for overspenningsvern

Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:

Klasse Type 2
Klassifisert spenning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsgrad (Isccr)* Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon
Jordingssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Overvåking Ja

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC samleskinner og seks på N/PE-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonsveiledningen som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC PE og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.
UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Inngangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/utgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nøytral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC– (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 1250 A. Plasser etikett 885-92556 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
  • I parallellsystemer med tre eller flere UPS-enheter, må det installeres en kretsbryter ved utgangen til hver UPS. Enhetsutgangsbryterens (UOB) øyeblikkelige overstyringsverdier (Ii) må ikke settes til en høyere verdi enn 1250 A.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
LES DETTE
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan være opptil 67 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Samsvar er sikret med den anbefalte bryteren (og innstillingene) fra tabellen nedenfor.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V IEC

IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.

UPS-klassifisering 20 kW med N+1 strømmodul 30 kW med N+1 strømmodul 40 kW med N+1 strømmodul 50 kW med N+1 strømmodul
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Brytertype

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In-innstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-innstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-innstilling 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast) 800 (fast) 640 (fast)
UPS-klassifisering 60 kW 80 kW 100 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Brytertype

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In-innstilling 125 100 160 125 200 160
Ir-innstilling 125 100 160 125 200 160
Im-innstilling 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) ≤6 x In 1250 (fast)

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC

Kabelstørrelse mm2 Boltstørrelse Type kabelsko
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8

Lekkasjestrøm

380/400/415 V UPS-system med 4-leder-installasjon ved 100 % last

UPS-klassifisering Lekkasjestrøm
20–50 kW med N+1 strømmodul 67 mA
60–100 kW 67 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?