990-91262C-023

Konvertere til et system med to forsyningskilder

  1. Fjern den statiske svitsjmodulen.
  2. Fjern den angitte platen.
  3. Fjern de tre krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
  4. Monter platen og den statiske svitsjen igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?