990-91262B-031

Konvertera till ett system med dubbel matning

  1. Ta bort den statiska omkopplaren.
  2. Ta bort den markerade plattan.
  3. Ta bort de tre byglingsskenorna för singelmatning.
  4. Återmontera plattan och den statiska omkopplaren.
QR code for this page

Var det här till hjälp?