990-91262C-023

Klargjøre for signalkabler

 1. Fjern de øvre pakningsplatene og børsteplatene fra UPSen. Disse er beregnet på ruting av signalkabler.
 2. Gjør ett av følgende:
  • For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
  • For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
 3. Fjern de angitte dekslene.
 4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom høyre børste-/pakningsplate.
 5. Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom venstre og midtre børste-/pakningsplate.

  UPS uten installasjonsrør

  UPS med installasjonsrør

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?