990-91262C-023

Klargjøre for installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
 1. Kople de to signalkablene fra displayet på UPSen og fjern frontdøren.
 2. For UPS uten forhåndsinstallerte strømmoduler: Installer strømmoduler, start med nedre hylle.
  1. Fjern skruen på hver side av den tomme strømmodulhyllen.
  2. Skyv strømmodulen inn på hyllen.
  3. Monter skruen på hver side av hyllen igjen.
  FORSIKTIG
  Tung last
  Strømmoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.
  • En 20 kW strømmodul veier 25 kg.
  • En 50 kW strømmodul veier 38 kg.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 3. Fjern batteridekselet.
 4. Kople fra batteriterminalene på fremsiden av alle forhåndsinnstallerte batterimoduler.
 5. For montering med et modulært batterikabinett: Fjern topplaten:
  1. Fjern skruene og vipp opp fremsiden av topplaten.
  2. Skyv topplaten mot fremsiden for å fjerne den. Tappene på baksiden av topplaten må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
 6. For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Fjern venstre sidepanel og plate. Avhend platen.
 7. For installasjon med et vedlikeholdsbypasskabinett eller forenklet 1+1 parallellinstallasjon: Fjern høyre sidepanel. Ta vare på høyre sidepanel.
 8. Fjern kabelføringsboksen fra baksiden av UPSen.

  UPS sett bakfra

 9. Fjern den øvre eller nedre pakningsplaten fra kabelføringsboksen.
 10. Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i den øvre eller nedre pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert) etter behov.
 11. Monter den øvre eller nedre pakningsplaten på kabelføringsboksen igjen.
 12. Installer kabelføringsboksen på UPSen. Merk: Kabelføringsboksen installeres i omvendt posisjon.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?