990-91262C-023

Kople til strømkabler

LES DETTE
Fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
 • Alle bypasskabler må ha samme lengde for alle UPS-enheter.
 • Alle utgangskabler må ha samme lengde for alle UPS-enheter.
 • Alle inngangskabler må ha samme lengde for alle UPS-enheter (kun nødvendig i systemer med enkel forsyningskilde).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
MERK: UPSen er forhåndskonfigurert for et TNS-jordingssystem. En 3-leder-installasjon, som bruker en samleskinne for potensialutligning, fører til en høyere lekkasjestrøm.
 1. Fjern de angitte platene.
 2. Kun for TN-C/3-leder jordingssystem: Flytt samleskinnen for potensialutligning fra posisjon (A) til posisjon (B) for å kople N-samleskinnen til G/PE-samleskinnen.
 3. Kun for NEMA-plater med 2 hull: Installer valgfritt sett GVSOPT020 for NEMA-plater med 2 hull:
  1. Installer de ni NEMA-platene med 2 hull for inngang/bypass/utgang (delenummer 880-5803) som angitt.
  2. Installer de tre NEMA-platene med 2 hull for DC og N (delenummer 880-5802) som angitt.
  3. Installer NEMA-platen med 2 hull for utstyrsjordingsleder/PE (delenummer 880-5801) som angitt.
 4. Før strømkablene inn gjennom kabelføringsboksen og til forsiden av UPSen.
 5. Kople til utstyrsjordingsleder/PE-kabler.
 6. Kople til inngangskablene.
 7. Kun for systemer med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
 8. Kople til utgangskablene.
 9. For installasjon med et fjernoppstilt modulært batterikabinett: Kople DC kablene til DC samleskinnene.
 10. For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Se Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett.
 11. Monter de tre platene som ble fjernet i trinn 1, igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?