990-91262C-023

Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1 + 1 parallellsystem

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene for å sikre tilstrekkelig isolasjon.

Bruk valgfritt sett GVSOPT006 for denne prosedyren.

  1. Fjern den statiske svitsjmodulen.
  2. Fjern den angitte platen.
  3. Installer en ekstra meldekontakt (inkludert) i den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) på begge UPSene.
  4. Kople til non-Class 2/non-SELV-signalkablene mellom de to UPSene:

    Høyre side av forenklet 1+1 parallelt system sett bakfra

  5. Installer det medfølgende dekselet i det øvre høyre hjørnet.
  6. Monter platen og den statiske svitsjen igjen.
  7. Monter høyre sidepanel på nytt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?