990-91317E-031

Modellista

UPS med interna batterier upp till 2 batteristrängar

Se UPS med interna batterier upp till 2 batteristrängar för tekniska specifikationer för denna UPS.

 • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulär batteristräng, utökningsbar till 2, uppstart 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

 • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulär batteristräng, utökningsbar till 2, uppstart 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med 1 intern 7 Ah smart modulär batteristräng, utökningsbar till 2, uppstart 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

UPS med interna batterier upp till 4 batteristrängar

Se UPS med interna batterier upp till 4 batteristrängar för tekniska specifikationer för denna UPS.

 • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulär batteristräng, utökningsbar till 4, uppstart 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

 • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulär batteristräng, utökningsbar till 4, uppstart 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med 1 intern 9 Ah smart modulär batteristräng, utökningsbar till 4, uppstart 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, plats för upp till 4 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, med 2 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, utökningsbar till 4, uppstart 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, plats för upp till 4 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, med 2 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, utökningsbar till 4, uppstart 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, plats för upp till 4 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, med 2 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, utökningsbar till 4, uppstart 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, plats för upp till 4 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

UPS med interna batterier upp till 5 batteristrängar

Se UPS med interna batterier upp till 5 batteristrängar för tekniska specifikationer för denna UPS.

 • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, med N+1 kraftmodul, plats för 5 smarta modulära 9 Ah batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

 • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, med N+1 kraftmodul, plats för 5 smarta modulära 9 Ah batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

 • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, med N+1 kraftmodul, plats för 5 smarta modulära 9 Ah batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

 • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, med N+1 kraftmodul, plats för 5 smarta modulära 9 Ah batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, med 3 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, utökningsbar till 5, uppstart 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

 • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, plats för upp till 5 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, med 3 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, utökningsbar till 5, uppstart 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

 • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, plats för upp till 5 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, med 3 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, utökningsbar till 5, uppstart 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

 • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, plats för upp till 5 interna 9 Ah smarta modulära batteristrängar, uppstart 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?