990-91317E-031

Begränsad fabriksgaranti

Ett år fabriksgaranti

Den begränsade garantin som Schneider Electric tillhandahåller i denna försäkran om begränsad fabriksgaranti gäller endast produkter som du köper för kommersiell eller industriell användning i normal drift.

Garantivillkor

Schneider Electric garanterar att produkten ska vara fri från defekter i material och utförande under en period av ett år från det datum då produkten startades, när starten utförs av Schneider Electric-auktoriserad servicepersonal och sker inom sex månader efter leveransdatumet för Schneider Electric. Denna garanti omfattar reparation eller byte av eventuella defekta delar, inklusive arbetskraft på plats och resor. Om produkten inte uppfyller de föregående garantikriterierna täcker garantin reparation eller byte av defekta delar efter eget gottfinnande av Schneider Electric för en period på ett år från leveransdatumet. För Schneider Electric-kyllösningar täcker denna garanti inte återställning av strömbrytare, förlust av kylmedel, förbrukningsvaror eller förebyggande underhållsdetaljer. Reparation eller utbyte av en defekt produkt eller del därav omfattar inte den ursprungliga garantiperioden. Alla delar som är inredda enligt denna garanti kan vara nya eller fabriksreparerade.

Garantin går inte att överföra

Denna garanti utökas till den första personen, firman, föreningen eller bolaget (här kallad ”du” eller ”din”) för vilken den Schneider Electric-produkt som specificeras häri har köpts. Denna garanti kan inte överföras eller överlåtas utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Tilldelning av garantier

Schneider Electric ger dig de garantier som gjorts av tillverkare och leverantörer av komponenter i Schneider Electric-produkten och som kan tilldelas. Sådana garantier är tilldelade ”AS IS” och Schneider Electric ger ingen uppfattning om effektiviteten eller omfattningen av sådana garantier, påtar sig inget ansvar för ärenden som kan ha garantier av sådana tillverkare eller leverantörer och erbjuder ingen täckning enligt denna garanti till sådana komponenter.

Ritningar, beskrivningar

Schneider Electric garanterar enligt garantiperioden och enligt villkoren i garantin häri att Schneider Electric-produkten i huvudsak kommer att överensstämma med beskrivningarna i Schneider Electric officiella publicerade specifikationer eller någon av de ritningar som godkänts och avtalats med avtal med Schneider Electric om tillämpligt därav ("Specifikationer"). Det är underförstått att specifikationerna inte är garantier för prestanda och inte garantier för lämplighet för ett visst ändamål.

Uteslutningar

Schneider Electric ansvarar inte för garantin om dess testning och undersökning avslöjar att den påstådda bristen i produkten inte existerar eller orsakats av slutanvändaren eller någon tredje person missbruk, försummelse, felaktig installation eller testning. Vidare är Schneider Electric inte ansvarig för garantin för obehöriga försök att reparera eller ändra felaktig eller otillräcklig elektrisk spänning eller anslutning, olämpliga driftsförhållanden på plats, korrosiv atmosfär, reparation, installation, start av icke-Schneider Elektrisk utsedd personal, förändring av plats eller drift, exponering för elementen, force majeure, brand, stöld eller installation i strid med Schneider Electric-rekommendationer eller -specifikationer eller om Schneider Electrics serienummer har ändrats, skadats eller tagits bort, eller av någon annan orsak bortom det avsedda användningsområdet.

DET FINNS INGA GARANTIER, UTTRYCKDA ELLER UNDERFORSTÅDDA, ENLIGT LAG ELLER ANNAT, AV PRODUKTER SOM SÄLJS, MED SERVICE ELLER UTRUSTADE UNDER DETTA AVTAL ELLER I ANSLUTNING HÄR. SCHNEIDER ELECTRIC FRÅNSÄGER SIG ALLA IMPLICERADE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, NÖJDHET OCH KONDITION FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. SCHNEIDER ELECTRIC EXPRESSGARANTIER SKA INTE UTVUDGAS, FÖRMINSKAS ELLER PÅVERKAS AV OCH INGA ÅTGANDEN ELLER ANSVAR SKA KOMMA FRÅN SCHNEIDER ELECTRIC OM DE RENDERAT TEKNISKA ELLER ANDRA RÅD ELLER SERVICE I ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA. AVSAGDA GARANTIER OCH ÖVERKLAGELSER ÄR EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER OCH ÖVERKLAGELSER. GARANTIERNA SOM BESKRIVS OVAN UTGÖR SCHNEIDER ELECTRICS ENSAMMA ANSVAR OCH INKÖPARES EXKLUSIVA ÖVERKLAGELSER FÖR BROTT MOT SÅDANA GARRANTIER . SCHNEIDERS ELECTRIC GARANTIER GÄLLER ENDAST FÖR INKÖPARE OCH FÖRLÄNGS INTE TILL TREDJEPARTER.

SCHNEIDER ELECTRIC, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, FILIALER ELLER MEDARBETARE SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE ELLER PUNITIVA SKADOR SOM KOMMER AV ANVÄNDNING, SERVICE ELLER INSTALLATION AV PRODUKTERNA, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR UPPSTÅR I AVTAL ELLER SKADESTÅND, OAVSETT FEL, FÖRSUMMELSE ELLER STRIKT ANSVAR ELLER OM SCHNEIDER ELECTRIC HAR FÅTT RÅD I FÖRVÄG OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, SCHNEIDER ELECTRIC ÄR SPECIFIKT INTE ANSVARIGA FÖR KOSTNADER, SOM INKOMSTFÖLUST ELLER UTEBLIVEN VINST, UTRUSTNINGSFÖRLUT, BRIST PÅ ANVÄNDNING AV UTRUSTNING, , FÖRLUST AV PROGRAMVARA, FÖRLUST AV DATA, ERSÄTTNINGSKOSTNADER, KRAV FRÅN TREDJEPARTER ELLER ANNAN.

INGEN SÄLJARE, ANSTÄLLD ELLER AGENT FÖR SCHNEIDER ELECTRIC HAR TILLÅTELSE ATT TILLÄMPA ELLER ÄNDRA VILLKOREN I DENNA GARANTI. GARANTIVILLKOR KAN EVENTUELLT KOMMA ATT MODIFIERAS, DETTA SKER ENDAST I SKRIFT OCH SIGNERAS AV EN TJÄNSTEMAN HOS SCHNEIDER ELEKTRIC OCH DESS JURIDISKA AVDELNING.

Garantianspråk

Kunder med garantianspråksproblem kan komma åt SCHNEIDER ELECTRICs globala kundsupportnätverk via SCHNEIDER ELECTRICs webbplats: http://www.schneider-electric.com. Välj ditt land från rullgardinsmenyn för länder. Öppna fliken Support högst upp på webbsidan för att få kontaktinformation till kundsupport i din region.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?