990-91317E-031

Specifikationer för 400 V-system

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning)
3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbel matning)* *

Inspänningsområde (V)

380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477

Frekvensområde (Hz)

40–70

Nominell ingångsström (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximal ingångsström (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

Strömbegränsning ingång (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Ingående effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Inspänningsområde (V)

380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

Nominell neutralström (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.

Maximal kortslutningstålighet

*

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 200 A, smältpunkt 5,25 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Spänning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)

Utspänningsnoggrannhet

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överlastkapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgångens effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar med tiden. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).

Frekvensnoggrannhet (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<1 % för linjär belastning
≤20 kW: <3 % för icke-linjär belastning
>20 kW: <5 % för icke-linjär belastning

Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

33

43

65

87

109

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

41

54

81

109

136

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 50 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per monteringsvinkel: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på PE-samlingsskenor.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

  • 90 °C ledare

  • En omgivningstemperatur på 30 °C

  • Användning av kopparledare

  • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande dimensioner för DC-kablarna och DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas dimensioner stämmer överens med batteribrytarstorleken.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingångsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

35

Ingående PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass-/utgångsfaser (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/utgående PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Neutral (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.
OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd skall RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 62 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

Rekommenderat uppströmsskydd för 400 V IEC

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Brytartyp

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fast)

190 (fast)

400 (fast)

300 (fast)

500 (fast)

400 (fast)

UPS-storlek

30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7

Brytartyp

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (fast)

500 (fast)

640 (fast)

500 (fast)

800 (fast)

640 (fast)

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur

0 °C till 40 °C

-15 °C till 40 °C för system med batterier.

Relativ luftfuktighet

5–95 % icke-kondenserande

10–80 % icke-kondenserande

Höjd

Utformad för drift på 0–3 000 m höjd.
Kapacitetsbegränsning krävs från 1 000–3 000 m:
Upp till 1 000 m: 1 000
Upp till 1 500 m: 0,975
Upp till 2 000 m: 0,950
Upp till 2 500 m: 0,925
Upp till 3 000 m: 0,900

 
Hörbart ljud en meter från enheten

400 V 10–20 kW: 49 dB vid 70 % last, 55 dB vid 100 % last

400 V 30–50 kW: 54 dB vid 70 % last, 61 dB vid 100 % last

Skyddsklass

IP20

Färg

RAL 9003, glansnivå 85 %

Värmeavgivning i BTU/tim

10 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

619

667

639

485

492

472

50 % last

860

811

855

529

500

522

75 % last

1066

1014

1003

562

549

562

100 % last

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

551

563

556

947

987

985

50 % last

599

573

597

1075

1104

1118

75 % last

624

616

635

1240

1260

1284

100 % last

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

755

759

733

493

512

505

50 % last

1066

1014

1003

562

549

562

75 % last

1388

1347

1339

620

596

616

100 % last

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

561

585

596

1006

1041

1047

50 % last

624

616

635

1240

1260

1284

75 % last

676

680

684

1557

1565

1593

100 % last

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

860

811

855

529

500

511

50 % last

1267

1227

1230

590

576

597

75 % last

1856

1763

1719

690

685

679

100 % last

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

599

573

597

1075

1104

1118

50 % last

650

664

661

1442

1454

1482

75 % last

774

753

727

1958

1958

1975

100 % last

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1341

1370

1389

619

656

629

50 % last

1966

1928

1966

758

733

725

75 % last

2669

2565

2628

877

901

862

100 % last

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

765

796

809

1947

2059

2122

50 % last

908

919

928

2312

2474

2507

75 % last

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100 % last

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1518

1539

1585

657

680

640

50 % last

2409

2336

2402

861

851

847

75 % last

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100 % last

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

797

827

842

2046

2181

2234

50 % last

996

1005

1021

2672

2836

2846

75 % last

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100 % last

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normaldrift ECO-läge
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1731

1721

1773

740

692

692

50 % last

2902

2794

2865

936

957

914

75 % last

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100 % last

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW ECOnversion Batteridrift
Spänning (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

859

866

892

2167

2319

2362

50 % last

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75 % last

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100 % last

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Vikt och dimensioner på UPS-leverans

  Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
20–50 kW UPS 400 V utan förinstallerade batteristrängar*

200

1 680

640

990

10–20 kW 400 V-UPS med en batteristräng

350

1 680

640

990

30–50 kW 400 V-UPS med två batteristrängar

490

1 680

640

990

OBS: UPS-modellerna som är markerade med en * i tabellen ovan levereras utan förinstallerade kraftmoduler i UPS:en, och alla kraftmoduler levereras separat. Batteristrängar ingår inte och måste köpas separat.

Leveransvikt och -dimensioner på kraftmodul

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Leveransvikt och -dimensioner för modulärt batteri

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Vikt och dimensioner på UPS:en

  Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm

10–20 kW 400 V-UPS med en batteristräng

320

1 485

521

847

30–50 kW 400 V-UPS med två batteristrängar

460

1 485

521

847

OBS: En batterimodul väger cirka 32 kg. En batteristräng består av fyra batterimoduler.

Utrymme

OBS: Utrymmesdimensionerna anges endast för luftflöde. Se lokala regelverk och föreskrifter för ytterligare krav i ditt lokala område.
OBS: Det behövs minst 150 mm (5,91 tum) utrymme baktill.

UPS:en framifrån

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?