990-91317E-031

Ritningar

OBS: En omfattande uppsättning ritningar finns tillgänglig på www.se.com.
OBS: Dessa ritningar är ENDAST avsedda som referens – de kan ändras utan föregående varning.

10–20 kW 400 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?