990-91317B-031

Ritningar

OBS: En omfattande uppsättning ritningar finns tillgängliga på www.schneider-electric.com.
OBS: Dessa ritningar är endast avsedda som referens – de kan ändras utan föregående varning.

10–20 kW 400 V

QR code for this page

Var det här till hjälp?