990-91317E-031

Översikt över parallellsystem

UIB Enhetens ingångsbrytare
SSIB Statiska omkopplarens ingångsbrytare
IMB Interna underhållsbrytaren
UOB Enhetens utgångsbrytare
SIB Systemisoleringsbrytare
BB Batteribrytare i UPS för interna batterier
MBB Extern underhållsbypassbrytare

Parallellsystem med individuell enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med individuell ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

OBS: I parallellsystem måste en extern underhållsbrytare (MBB) medfölja och den interna underhållsbrytaren IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med delad enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med delad ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

OBS: I parallellsystem måste en extern underhållsbrytare (MBB) medfölja och den interna underhållsbrytaren IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?