990-5912D-023

Kople til signalkablene for Galaxy VS UPS – enkelt system

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 1. Kople Class 2/SELV-signalkablene for bryterindikatorlampene fra kontrollterminalblokken på panelet for vedlikeholdsbypass til UPSen i henhold til konfigurasjonen.
  MERK: Kretsen til bryterindikatorlampene ansees å tilhøre Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen. Du må ikke kople kretser til bryterindikatorlampens terminaler med mindre det kan bekreftes at kretsen tilhører Class 2/SELV.

  Enkelt system – enkel forsyningskilde

  Enkelt system – to forsyningskilder

 2. Kople non-Class 2/non-SELV-signalkablene fra kontrollterminalblokken på panelet for vedlikeholdsbypass til UPSen i henhold til konfigurasjonen.

  Enkelt system – enkel forsyningskilde

  Enkelt system – to forsyningskilder

 3. Stram til slakke signalkabler og fest signalkablene til kabelavlasterne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?