990-5910F-004

Systemtilstande

Systemtilstanden angiver udgangsstatus for det komplette UPS-system, herunder den omgivende afbrydertavle, og angiver, hvilken kilde der forsyner lasten.

eConversion-tilstand

eConversion giver en kombination af maksimal beskyttelse og størst effektivitet, som gør det muligt at reducere den elektricitet, som UPS'en optager, med en faktor tre i forhold til dobbeltkonvertering. eConversion er nu den generelt anbefalede driftstilstand og er aktiveret som standard i UPS'en, men kan deaktiveres via displaymenuen. Når eConversion er aktiveret, kan den indstilles til altid at være aktiv eller til at være aktiv efter en bestemt tidsplan, der konfigureres via displaymenuen.

I eConversion forsyner UPS-systemet den aktive del af lasten via statisk bypass, så længe hovedforsyningen er inden for tilladt afvigelse. Vekselretteren holdes i parallel drift, så UPS-systemets indgangseffektfaktor fastholdes tæt på 1, uafhængigt af lasteffektfaktoren, eftersom den reaktive del af lasten reduceres væsentligt i UPS'ens indgangsstrøm. I tilfælde af en afbrydelse af forsyningen fra hovedforsyningen opretholder vekselretteren udgangsspændingen og sikrer et uafbrudt skifte fra eConversion til dobbeltkonvertering. Batterierne oplades, når UPS-systemet er i eConversion-tilstand og der også leveres harmonisk strøm.

eConversion-tilstand kan bruges til Galaxy VS UPS-systemet under følgende betingelser:

  • Lasten på parallelsystemet er mindst 5 %.

  • Spændingsudsving er ≤10 % i forhold til nominel spænding (justerbar indstilling fra 3 % til 10 %).

  • THDU er ≤5 %.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skifter UPS-systemet over til dobbeltkonvertering og vender tilbage til eConversion, når betingelserne igen er opfyldt.

BEMÆRK: Når indstillingerne for eConversion ændres på én af UPS'erne i parallelsystemet, deles indstillingerne til alle UPS'er i parallelsystemet.
BEMÆRK: Når et aggregat eller en generator er i brug, og der ses frekvensudsving (typisk på grund af nedjustering), anbefales det at konfigurere en indgangskontakt til at deaktivere højeffektivitetstilstande, mens aggregatet/generatoren er tændt.
BEMÆRK: Hvis ekstern synkronisering er påkrævet, anbefales det generelt at deaktivere eConversion.

Vekselretterdrift
Til systemtilstande

I vekselretterdrift forsynes lasten af vekselretterne. UPS-driftstilstand kan enten være i dobbeltkonvertering (normal drift) eller batteridrift, når UPS-systemets driftstilstand er vekselretterdrift.

Anmodet statisk bypassdrift
Til systemtilstande

Når UPS-systemet er i anmodet statisk bypassdrift, forsynes lasten af bypasskilden. Hvis der registreres en fejl, skifter UPS-systemet til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift.

Tvungen statisk bypassdrift
Til systemtilstande

UPS-systemet er i tvungen statisk bypassdrift som følge af en kommando fra UPS-systemet, eller fordi brugeren har trykket på knappen OFF for vekselretteren på UPS'erne. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm.

BEMÆRK: Batterierne kan ikke anvendes som alternativ strømkilde, så længe UPS-systemet er i tvungen statisk bypassdrift.

Vedligeholdelsesbypassdrift
Til systemtilstande

Ved vedligeholdelsesbypassdrift forsynes lasten direkte af bypasskilden med ukonditioneret strøm via vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.

BEMÆRK: Batterierne kan ikke anvendes som alternativ strømkilde i vedligeholdelsesbypassdrift.

ECO-tilstand
Til systemtilstande

I ECO-tilstand bruger UPS-systemet den ønskede statiske bypass til at forsyne lasten, så længe strømkvaliteten er inden for tilladt afvigelse. Hvis der registreres en fejl (bypass-spænding uden for tilladt afvigelse, udgangsspænding uden for tilladt afvigelse, strømafbrydelse, osv.), skifter UPS-systemet til dobbeltkonvertering (normal drift) eller tvungen statisk bypassdrift. Afhængigt af skiftet til en anden driftstilstand kan der forekomme en minimal afbrydelse af lastforsyningen (op til 10 ms). Batterierne oplades, når UPS-systemet er i ECO-tilstand. Den primære fordel ved ECO-tilstand er, at strømforbruget reduceres sammenlignet med dobbeltkonvertering.

BEMÆRK: Når indstillingerne for ECO-tilstand ændres på én af UPS'erne i parallelsystemet, deles indstillingerne til alle UPS'er i parallelsystemet.

FRA-tilstand
Til systemtilstand

UPS-systemet forsyner ikke lasten med strøm. Batterierne oplades, og displayet er tændt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?