990-91111K-031

Specifikationer för 208 V-system

Specifikationer för ingång (208 V)

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spänning (V) 200/208/220
Anslutningar Ingångsanslutningar i system med enkelmatad försörjning: 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE
Ingångsanslutningar i system med dubbel matning: 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE
Inspänningsområde (V) 200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187–253
Frekvensområde (Hz) 40–70
Nominell ingångsström (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maximal ingångsström (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

114/109/104

152/145/137

185/182/172

227/219/206

284/283/271

Strömbegränsning ingång (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

117/111/106

156/149/141

185/182/172

233/224/211

284/283/271

Ingående effektfaktor 0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %
Total harmonisk distorsion (THDI) <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Ingångsrampfunktion Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder
OBS: För en UPS med N+1-kraftmodul är den ingående effektfaktorn 0,99 vid 100 % last och den totala harmoniska distorsionen (THDI) är <6 % vid full linjär last (symmetrisk).

Specifikationer för bypass (208 V)

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spänning (V) 200/208/220
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE
Inspänningsområde (V) 200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242
Frekvensområde (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)
Nominell bypasström (A)

30/30/28

45/43/41

59/57/54

74/71/68

89/87/82

119/114/108

148/142/135

178/171/162

223/214/202

Nominell neutralström (A) * 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s

Specifikationer för utgång (208 V)

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spänning (V) 200/208/220
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, G)
Utspänningsnoggrannhet Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Överlastkapacitet 150 % i 1 minut (vid normaldrift)
125 % i 10 minuter (vid normaldrift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)
Dynamisk lastrespons ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Frekvensnoggrannhet (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Total harmonisk distorsion (THDU) <2 %
Lastens crestfaktor 2,5
Lastens effektfaktor Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (208 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
  • Utlösningsfördröjning måste ställas in på noll i samtliga batteribrytare.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last* 80 %
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last 20 %
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nominell batterispänning (VDC) 32-40 block: 384-480
Nominell hållspänning (VDC) 32-40 block: 436–545
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 600 för 40 block
Temperaturkompensation (per cell) -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 32 block: 307
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) * 28 41 55 69 82 109 137 164 205
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) * 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Rippelström < 5 % C20 (5 minuter körtid)
Batteritest Manuell/automatisk (valbar)
Maximal kortslutningstålighet 10 kA

Rekommenderade kabeldimensioner (208 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 300 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC+/DC--skenorna; sex på N-/G-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av koppar- eller aluminiumledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: För den skalbara UPS:en (GVSUPS25K75FS) ska kablarna alltid dimensioneras för en UPS-storlek på 75 kW.
OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC-kablarna och DC EGC-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Ingående EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminum

UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Ingående EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
OBS: För DC EGC-aluminiumkablar som används i parallella kabelkanaler måste EGC:n vara i fullstorlek för att kunna förhindra överbelastning eller kortslutning av kablar.
OBS: Kretsbrytare med 80 % märkning för UIB, UOB, MBB, SSIB.

Rekommenderat skydd/avsäkring (208 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
  • För UPS-effekt 10–60 kW: I parallellsystem med tre eller fler UPS-enheter måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS-enhet. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
  • För UPS-effekt 75 kW: I parallellsystem med två eller fler UPS-enheter måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS-enhet. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 250 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: För den skalbara UPS-enheten (GVSUPS25K75FS) ska skydd/avsäkring alltid dimensioneras för en UPS-storlek på 75 kW.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska vara markerad.
UPS-storlek 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr vid 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
UPS-storlek 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr vid 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS-storlek 60 kW 75 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass
Brytartyp LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr vid 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL

OBS!
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Koppar – kabelskor med ett hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelsko Kontaktpressningsverktyg Form
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Ej tillämpligt Ej tillämpligt
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

Koppar – kabelskor med två hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelsko Kontaktpressningsverktyg Form
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

Aluminium – kabelskor med ett hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelsko Kontaktpressningsverktyg Form
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

Aluminium – kabelskor med två hål

Kabelstorlek Bultstorlek Typ av kabelsko Kontaktpressningsverktyg Form
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?