990-91111K-031

Specifikationer för 400 V-system

Specifikationer för ingång (400 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415
Anslutningar Ingångsanslutningar i system med enkelmatad försörjning: 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Ingångsanslutningar i system med dubbel matning: 3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE* *
Inspänningsområde (V) 380 V: 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Frekvensområde (Hz) 40–70
Nominell ingångsström (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Maximal ingångsström (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/91

116/110/106

154/146/141

185/183/176

231/220/212

281/278/274

Strömbegränsning ingång (A)

40/38/37

60/57/55

79/75/73

93/93/91

119/113/109

158/148/145

185/184/180

238/226/218

278/278/274

Ingående effektfaktor 0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %
Total harmonisk distorsion (THDI) <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last
Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

OBS: För en UPS med N+1-kraftmodul är den ingående effektfaktorn 0,99 vid 100 % last och den totala harmoniska distorsionen (THDI) är <6 % vid full linjär last (symmetrisk).

Specifikationer för bypass (400 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Inspänningsområde (V) 380 V: 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Frekvensområde (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)
Nominell bypasström (A)

32/30/29

47/45/43

62/59/57

78/74/71

94/88/85

125/119/114

156/148/143

187/178/172

234/223/215

Nominell neutralström (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 271/250/241 263/250/241 263/250/241
Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring 400 V för mer information.
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s

Specifikationer för utgång (400 V)

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spänning (V) 380/400/415
Anslutningar 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)
Utspänningsnoggrannhet Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Överlastkapacitet 150 % i 1 minut (vid normaldrift)
125 % i 10 minuter (vid normaldrift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)
Dynamisk lastrespons ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet ”Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för 400 V” för information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar över tid. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).
Frekvensnoggrannhet (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) Programmerbart till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Funktionsklass och prestanda för utgång (enligt 62040-3:2021) VFI-SS-11
Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<5 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor 2,5
Lastens effektfaktor Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning

Specifikationer för batteri (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
 • Utlösningsfördröjning måste ställas in på noll i samtliga batteribrytare.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last* 80 %
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last 20 %*
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominell batterispänning (VDC) 32–48 block: 384–576 40–48 block: 480–576 35–48 block: 420–576 32–48 block: 384–576 40–48 block: 480–576
Nominell hållspänning (VDC) 32–48 block: 436–654 40–48 block: 545–654 35–48 block: 477–654 32–48 block: 436–654 40–48 block: 545–654
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 720 för 48 block
Temperaturkompensation (per cell) -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 32 block: 307 40 block: 384 35 block: 336 32 block: 307 40 block: 384
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) * 54 81 109 109 130 174 218 261 326
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Rippelström < 5 % C20 (5 minuter körtid)
Batteritest Manuell/automatisk (valbar)
Maximal kortslutningstålighet 10 kA
OBS: För en 60 kW UPS med N+1-kraftmodul är antalet batteriblock som stöds 32–48 block.

Överspänningsskydd (SPD)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Denna UPS är OVCII-kompatibel (Over Voltage Category Class II). Denna UPS får endast installeras i en OVCII-kompatibel miljö.
 • Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII.
 • SPD:n måste innehålla en statusindikator som visar användaren om SPD:n är i drift eller inte längre fungerar som avsett. Statusindikatorn kan vara visuell och/eller akustisk och/eller kan ha externt placerad signalering och/eller utgångskontaktkapacitet i enlighet med IEC 62040-1.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Krav för överspänningsskydd

Välj ett överspänningsskydd som uppfyller följande krav:

Klass Typ 2
Nominell spänning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Skyddsnivå för spänning (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsvärde (Isccr)* Enligt installationens potentiella kortslutningsnivå
Jordningssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P beroende på jordningskonfiguration
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Övervakning Ja

Rekommenderad kabelstorlek (400 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 150 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N-/PE-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

 • 90 °C ledare

 • En omgivningstemperatur på 30 °C

 • Användning av koppar- eller aluminiumledare

 • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: För den skalbara UPS:en (GVSUPS50K150HS) ska kablarna alltid dimensioneras för en UPS-storlek på 150 kW.
OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande dimensioner för DC-kablarna och DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas dimensioner stämmer överens med batteribrytarstorleken.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
OBS: 20–40 kW: DC-kablarna är dimensionerade utifrån 32 batteriblock. 50–100 kW: DC-kablarna är dimensionerade utifrån 40 batteriblock.

Koppar

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingångsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Ingående PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/utgående PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminum

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingångsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Ingående PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/utgående PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring (400 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
 • För UPS-effekt 20–120 kW: I parallellsystem med tre eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
 • För UPS-effekt 150 kW: I parallellsystem med två eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Endast 3-poliga brytare anges i tabellen nedan. För länder där det i enlighet med lokala föreskrifter krävs 4-poliga brytare i alla positioner måste de angivna referenserna för brytare ändras vid beställning av brytare.
OBS: För 4-poliga brytare i bypass och om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en linjeneutral, icke-linjär last måste brytaren märkas efter förväntad ström i neutralledaren.
OBS: För den skalbara UPS:en (GVSUPS50K150HS) ska uppströmsskydd/avsäkring alltid dimensioneras för en UPS-storlek på 150 kW.
OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd, ska RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 91 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för 400 V IEC

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Brytartyp NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-storlek 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Brytartyp NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fast) 640 (fast) 1 250 (fast) 800 (fast) 1 250 (fast) 1 250 (fast) ≤6 x In 1 250 (fast)
UPS-storlek 120 kW 150 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Brytartyp NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100–150 kW
  Batteri
Brytartyp ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1 250 1 250 1 500

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för IEC

Kabelstorlek mm2 Bultstorlek Typ av kabelsko
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?