990-91111F-031

Förbered för installation

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
 1. Ta bort frontpanelen.
 2. Ta bort den nedre plattan på framsidan.
 3. Ta bort det genomskinliga skyddet.
 4. Ta av det övre skyddet:
  1. Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
  2. Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Flikarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas från öppningarna på baksidan av UPS:en.
 5. För installation med intilliggande batteriskåp: Ta bort vänster sidopanel.
 6. För installation med intilliggande batteriskåp: Ta bort den lägre sidoplattan på vänster sida för inre DC-kabeldragning mellan UPS och intilliggande batteriskåp.

  UPS:en framifrån

 7. För installation med underhållsbypasskåp: Ta bort den högra sidopanelen. Sidopanelen kommer att installeras om på underhållsbypasskåpet.
 8. För installation med underhållsbypasskåp: Ta bort den lägre sidoplattan på höger sida för inre strömkabeldragning mellan UPS och underhållsbypasskåpet.

  UPS:en framifrån

 9. För kabelingång underifrån: Ta bort genomföringsplattan i botten av UPS:en.

  UPS:en framifrån

 10. För bakre kabelingång: Ta bort genomföringsplattan på baksidan av UPS-enheten.

  UPS:en framifrån

 11. Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
 12. Montera genomföringsplattan på undersidan eller baksidan av UPS-enheten.
 13. Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en.

  UPS:en bakifrån

 14. Gör något av följande:
  • För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
  • För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelkanaler, installera kabelrör och installera om genomföringsplattorna.

  UPS utan kabelkanaler bakifrån

  UPS med kabelkanaler bakifrån

 15. Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i den vänstra sidan av UPS-enheten.
 16. Dra de externa kablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS-enheten.
 17. Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den bakre högra borst-/genomföringsplattan och in i den högra sidan av UPS-enheten.
QR code for this page

Var det här till hjälp?