990-91111K-031

Installationsmetod för marina parallellsystem

Förenklat 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

 1. Installera IP22-satsen GVSOPT026 på UPS:erna. Följ installationshandboken som medföljer satsen.
 2. Installera UPS:erna och de modulära batteriskåpen (i förekommande fall) på monteringssladdsatsen GVSOPT027. Följ installationshandboken som medföljer satsen.
 3. Förbered för installation.
 4. Installera kraftmodulerna.
 5. Installera seismisk kit (option).
 6. Anslut kraftkablarna
 7. Anslut signalkablarna.
 8. Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp.
 9. Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart) och från hjälpkontakterna.
 10. Gör något av följande:
 11. Anslut PBUS-kablarna.
 12. Anslut de externa kommunikationskablarna.
 13. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
 14. Slutinstallation.
Se Nedmontera eller flytta UPS:en till en ny plats för att flytta eller nedmontera UPS:en efter avslutad installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?