990-91111K-031

Specifikationer för marina 440 V-system

OBS: 440 V gäller endast för marina UPS-modeller.

Ingångsspecifikationer för marina 440 V-system

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anslutningar Ingångsanslutningar i system med enkelmatad försörjning: 3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Ingångsanslutningar i system med dubbel matning: 3-ledare (L1, L2, L3, PE) WYE
Inspänningsområde (V) 374–506
Frekvensområde (Hz) 40–70
Nominell ingångsström (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maximal ingångsström (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Strömbegränsning ingång (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Ingående effektfaktor 0,99 vid last över 50 %
0,95 för last större än 25 %
Total harmonisk distorsion (THDI) <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last <5 % vid 100 % last <3 % vid 100 % last
Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet för Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring 440 V marina system för mer information.
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

OBS: För en UPS med N+1-kraftmodul är den ingående effektfaktorn 0,99 vid 100 % last och den totala harmoniska distorsionen (THDI) är <6 % vid full linjär last (symmetrisk).

Bypasspecifikationer för marina 440 V-system

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anslutningar 3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Inspänningsområde (V) 396–484
Frekvensområde (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)
Nominell bypasström (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Nominell neutralström (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Minimal kortslutningstålighet Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet ”Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system” för information.
Maximal kortslutningstålighet 65 kA RMS
Skydd Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s

Utgångsspecifikationer för marina 440 V-system

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anslutningar 3-ledare (L1, L2, L3, N, PE) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, PE)
Utspänningsnoggrannhet Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Överlastkapacitet 150 % i 1 minut (vid normaldrift)
125 % i 10 minuter (vid normaldrift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)
Dynamisk lastrespons ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Utgångens effektfaktor 1
Nominell utgångsström (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Minimal kortslutningstålighet * Beroende på uppströmsskydd. Se avsnittet ”Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system” för information.
Maximal kortslutningstålighet * 65 kA RMS

Kortslutning av växelriktarens utgång

Varierar över tid. Se diagram och tabellvärden i Kortslutningskapacitet hos växelriktaren (Bypass inte tillgänglig).
Frekvensnoggrannhet (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) Programmerbart till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Total harmonisk distorsion (THDU) <1 % för linjär last
<5 % för icke-linjär last
Lastens crestfaktor 2,5
Lastens effektfaktor Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning

Batterispecifikationer för marina 440 V-system

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
 • Utlösningsfördröjning måste ställas in på noll i samtliga batteribrytare.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last* 80 %
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last 20 %
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominell batterispänning (VDC) 32–48 block: 384–576 40–48 block: 480–576 35–48 block: 420–576 32–48 block: 384–576 40–48 block: 480–576
Nominell hållspänning (VDC) 32–48 block: 436–654 40–48 block: 545–654 35–48 block: 477–654 32–48 block: 436–654 40–48 block: 545–654
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) 720 för 48 block
Temperaturkompensation (per cell) -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) 32 block: 307 40 block: 384 35 block: 336 32 block: 307 40 block: 384
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Rippelström < 5 % C20 (5 minuter körtid)
Batteritest Manuell/automatisk (valbar)
Maximal kortslutningstålighet 10 kA

Överspänningsskydd (SPD)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Denna UPS är OVCII-kompatibel (Over Voltage Category Class II). Denna UPS får endast installeras i en OVCII-kompatibel miljö.
 • Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII.
 • SPD:n måste innehålla en statusindikator som visar användaren om SPD:n är i drift eller inte längre fungerar som avsett. Statusindikatorn kan vara visuell och/eller akustisk och/eller kan ha externt placerad signalering och/eller utgångskontaktkapacitet i enlighet med IEC 62040-1.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Krav för överspänningsskydd

Välj ett överspänningsskydd som uppfyller följande krav:

Klass Typ 2
Nominell spänning (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Skyddsnivå för spänning (Up) < 2,5 kV
Kortslutningsvärde (Isccr)* Enligt installationens potentiella kortslutningsnivå
Jordningssystem* TN-S, TT, IT, TN-C
Poler 3P/4P beroende på jordningskonfiguration
Standarder IEC 61643-11 / UL 1449
Övervakning Ja

Rekommenderade kabeldimensioner för marina 440 V-system

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 150 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC-skenorna; sex på N-/PE-skenorna.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:

 • 90 °C ledare

 • En omgivningstemperatur på 30 °C

 • Användning av koppar- eller aluminiumledare

 • Installationsmetod C

PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas dimensioner som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande dimensioner för DC-kablarna och DC PE-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas dimensioner stämmer överens med batteribrytarstorleken.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.
OBS: 20–40 kW: DC-kablarna är dimensionerade utifrån 32 batteriblock. 50–100 kW: DC-kablarna är dimensionerade utifrån 40 batteriblock.

Koppar

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingångsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Ingående PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/utgående PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminum

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ingångsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Ingående PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/utgångsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/utgående PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina 440 V-system

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 1 250 A. Sätt etiketten 885-92556 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
 • För UPS-effekt 20–120 kW: I parallellsystem med tre eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
 • För UPS-effekt 150 kW: I parallellsystem med två eller fler UPS:er måste en brytare installeras på utgången på varje enskild UPS. Värdena för omedelbart åsidosättande (Ii) för enhetens utgångsbrytare (UOB) får inte ställas in högre än 1 250 A.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: För lokala direktiv som kräver 4-poliga kretsbrytare: Om neutralledaren förväntas bära hög ström på grund av en linjeneutral, icke-linjär last måste brytaren dimensioneras efter förväntad ström i neutralledaren.
OBS!
Risk för oavsiktlig användning av enheten
Om en jordfelsbrytare (RCD-B) används uppströms som jordfelsskydd, ska RCD-B vara dimensionerad så att den inte löser ut vid läckströmmen från denna produkt, som kan vara upp till 91 mA.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Uppströmsskydd för IEC och minsta potentiella fas-till-jord-kortslutning vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Överströmsskyddet uppströms (och dess inställningar) måste vara dimensionerat för att säkerställa en frånkopplingstid inom 0,2 sekunder för en minsta potentiell fas-till-jord-kortslutningsström som beräknas eller uppmäts vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Uppfyllande av standarder säkerställs med den rekommenderade brytaren (och dess inställningar) från tabellen nedan.

Rekommenderat uppströmsskydd/avsäkring för marina system på 440 V IEC

IkPh-PE är den minsta potentiella fas-till-jord-kortslutningsström som krävs vid UPS:ens ingångs-/bypassterminaler. IkPh-PE i tabellen är baserat på den rekommenderade skyddsanordningen.

UPS-storlek 20 kW 30 kW 40 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Brytartyp NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-storlek 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Brytartyp NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fast) 640 (fast) 1 250 (fast) 800 (fast) 1 250 (fast) 1 250 (fast) ≤6 x In 1 250 (fast)
UPS-storlek 120 kW 150 kW
  Ingång Bypass Ingång Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Brytartyp NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
UPS-storlek 20–60 kW 80 kW 100–150 kW
  Batteri
Brytartyp ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1 250 1 250 1 500

Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för IEC

Kabelstorlek mm2 Bultstorlek Typ av kabelsko
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?