990-91111K-031

Installationsmetod för marina singelsystem

 1. Installera IP22-satsen GVSOPT026 på UPS:en. Följ installationshandboken som medföljer satsen.
 2. Installera UPS:en och det modulära batteriskåpet (i förekommande fall) på monteringssladdsatsen GVSOPT027. Följ installationshandboken som medföljer satsen.
 3. Förbered för installation.
 4. Installera kraftmodulerna.
 5. Installera seismisk kit (option).
 6. Anslut kraftkablarna.
 7. Anslut signalkablarna.
 8. Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp.
 9. Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart) och från hjälpkontakterna.
 10. Anslut de externa kommunikationskablarna.
 11. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
 12. Slutinstallation.
Se Nedmontera eller flytta UPS:en till en ny plats för att flytta eller nedmontera UPS:en efter avslutad installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?