990-5910F-015

Fontos biztonsági utasítások – ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Olvassa el alaposan az utasításokat, és nézze át a berendezést, hogy kellőképp megismerje, mielőtt megpróbálkozna az üzembe helyezésével, működtetésével, szervizelésével vagy karbantartásával. Ebben az útmutatóban és a berendezésen az alábbi biztonsági üzenetek fordulhatnak elő, amelyek az esetleges veszélyekre figyelmeztetnek, vagy olyan információkra hívják fel a figyelmet, amelyek egyértelműbbé vagy egyszerűbbé tesznek egy eljárást.

Ha egy „Veszély” vagy „Figyelmeztetés” biztonsági üzenet mellett ez a szimbólum látható, az elektromos veszélyt jelez, amely az utasítások be nem tartása esetén személyi sérülést okozhat.

Ez a biztonsági riasztások szimbóluma. Arra figyelmeztet, hogy fennáll a személyi sérülések veszélye. Az esetleges személyi sérülések vagy halálesetek elkerülése érdekében minden esetben tartsa be az ezzel a szimbólummal ellátott biztonsági üzeneteket.

VESZÉLY!
A VESZÉLY olyan veszélyes helyzetet jelez, amelyet ha nem kerülünk el, halálos vagy súlyos sérüléseket fog eredményezni.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
FIGYELMEZTETÉS!
A FIGYELMEZTETÉS olyan veszélyes helyzetet jelez, amelyet ha nem kerülünk el, halálos vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
VIGYÁZAT!
A VIGYÁZAT olyan veszélyes helyzetet jelez, amelyet ha nem kerülünk el, könnyű vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
ÉRTESÍTÉS
A MEGJEGYZÉS olyan eljárást jelez, amely nem kapcsolódik semmilyen fizikai sérüléshez. Az ilyen típusú biztonsági üzenetekhez nem használjuk a biztonsági riasztási szimbólumot.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

Megjegyzés

Az elektromos berendezéseket csak szakképzett személy helyezheti üzembe, működtetheti, szervizelheti vagy tarthatja karban. A Schneider Electric nem vállal felelősséget a jelen anyag használatából adódó következményekért.

Szakképzett személynek az a személy minősül, aki rendelkezik az elektromos berendezés összeszereléséhez, üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges készségekkel és ismeretekkel, valamint részesült biztonsági képzésben a kapcsolódó veszélyek felismerésével és megelőzésével kapcsolatban.

FCC-nyilatkozat

MEGJEGYZÉS: A berendezést tesztelésnek vetették alá, amely szerint megfelel az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak az FCC szabályainak 15. része értelmében. Ezek a korlátozások úgy lettek meghatározva, hogy kellő mértékű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a berendezés kereskedelmi környezetben történő üzemeltetése esetén. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és bocsáthat ki, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezik üzembe és működtetik, akkor káros interferenciát idézhet elő a rádiókommunikációban. A berendezés lakóövezetben való működtetése nagy eséllyel káros interferenciát idéz elő, amely esetben a felhasználónak saját költségen kell korrigálnia az interferenciát.

Bármilyen, a megfelelőség felelőse által nem kifejezetten jóváhagyott módosítás megszüntetheti a felhasználónak a berendezés működtetésére vonatkozó jogosultságát.

Elektromágneses kompatibilitás

ÉRTESÍTÉS
Elektromágneses zavarok veszélye
Ez a termék egy C2 kategóriájú UPS-termék. Lakossági környezetben a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben további felhasználói intézkedések lehetnek szükségesek.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.

Biztonsági óvintézkedések

VESZÉLY!
áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
A dokumentumban leírt összes biztonsági utasítást el kell olvasni, meg kell érteni és be kell tartani.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
VESZÉLY!
áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
A UPS-rendszer elektromos huzalozást követően ne helyezze üzembe a rendszert. Az üzembe helyezést csak a Schneider Electric végezheti el.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.

ENERGY STAR minősítés


Egyes modellek ENERGY STAR® minősítéssel rendelkeznek.
Az adott modellekről további információért látogasson el a www.se.com webhelyre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?