990-5910F-015

Moduláris akkumulátorsor cseréje vagy beszerelése

VESZÉLY!
Áramütés, robbanás vagy elektromos kisülés veszélye
Az akkumulátorok használata áramütés és magas rövidzárlati áram kialakulásának veszélyével jár. A következő óvintézkedéseket kell betartani az akkumulátorokon végzett munka során:
 • Az akkumulátorok szervizelését csak az akkumulátorokat ismerő, szakképzett személy végezheti el vagy felügyelheti, a szükséges óvintézkedések betartása mellett. Tartsa távol a nem szakképzett személyeket az akkumulátoroktól.
 • Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat, mert felrobbanhatnak.
 • Ne nyissa fel, módosítsa vagy rongálja az akkumulátorokat. A kiömlő elektrolit ártalmas a bőrnek és a szemnek. Mérgező lehet.
 • Vegye le a karórákat, gyűrűket és más fémtárgyakat.
 • Szigetelt fogókkal ellátott szerszámokat használjon.
 • Viseljen védőszemüveget, kesztyűt és csizmát.
 • Ne tegyen szerszámokat vagy fémből készült alkatrészeket az akkumulátorok tetejére.
 • Állítsa az akkumulátormegszakítót (BB) nyitott (KI) állásba az eljárás megkezdése előtt.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
FIGYELMEZTETÉS!
a berendezés sérülésének veszélye
 • Az akkumulátormodulok cseréjekor vagy beszerelésekor mindig ugyanolyan típusú (azonos kereskedelmi hivatkozással ellátott) akkumulátormodult használjon a teljes UPS-rendszerben.
 • Mindig a teljes akkumulátorsort (négy akkumulátormodult) cserélje ki vagy szerelje be.
 • Várjon, amíg a rendszer készen áll a bekapcsolásra, mielőtt az akkumulátormodulokat a rendszerbe szerelné. Az akkumulátormodul beszerelése és az UPS-rendszer elindítása között nem telhet el 72 óránál vagy 3 napnál több idő.
 • Ha az UPS-rendszer hosszú ideig kikapcsolva marad, legalább havonta egyszer ajánlott 24 órára bekapcsolni az UPS-rendszert. Ezzel feltölti a beszerelt akkumulátormodulokat, így meggátolja a mély lemerülés okozta visszafordíthatatlan károsodást.
 • Az akkumulátormodulokat -15–40 °C (5–104 °F) közötti környezeti hőmérsékleten tárolja.
 • Az eredeti védőcsomagolásban tárolja az akkumulátormodulokat.
 • A -15–25 °C (5–77 °F) között tárolt akkumulátormodulokat hathavonta újra fel kell tölteni, hogy elkerülje a mély lemerülés okozta károsodást. A 25 °C (77 °F) feletti hőmérsékleten tárolt akkumulátormodulokat rövidebb időközönként kell újból feltölteni.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
ÉRTESÍTÉS
A teher leesésének veszélye
Nem érhető el tartalék akkumulátor a szekrényből, ha a szekrényen lévő BB akkumulátor-megszakító a nyitott (KI) állásban van.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.
 1. Állítsa az akkumulátormegszakítót (BB) nyitott (KI) állásba azon az UPS-en és/vagy moduláris akkumulátorszekrényen, ahol az akkumulátormodulokat ki kell cserélni vagy be kell szerelni.
 2. Távolítsa el az akkumulátorfedelet az UPS-rendszerről és/vagy a moduláris akkumulátorszekrényről.
 3. Akkumulátormodul eltávolítása:
  1. Válassza le az akkumulátor csatlakozóit az akkumulátormodul elejéről.
  2. Távolítsa el a csavart az akkumulátormodul fogantyújáról, és fordítsa felfelé a fogantyút.
  3. Óvatosan húzza ki az akkumulátormodult a nyílásból. Mindig a teljes akkumulátorsort (négy akkumulátormodult) távolítsa el.
 4. Akkumulátormodul beszerelése:
  1. Tolja az akkumulátormodult a nyílásba. Alulról felfelé töltse fel a polcokat. Mindig a teljes akkumulátorsort (négy akkumulátormodult) szerelje be.
  2. Fordítsa lefelé a fogantyút az akkumulátormodulon, és rögzítse a fogantyút a polchoz a mellékelt csavarral.
  3. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóit az akkumulátormodul elejéhez.
 5. Az akkumulátormodulok helyes felszerelésének ellenőrzéséhez lásd: Moduláris akkumulátor állapotának megtekintése.
 6. Helyezze vissza az akkumulátorfedelet az UPS-re és/vagy a moduláris akkumulátorszekrényre.
 7. Állítsa a akkumulátormegszakítót (BB) zárt (BE) állásba az UPS-en és/vagy a moduláris akkumulátorszekrényen.
 8. Csak az UPS-rendszer összes akkumulátormoduljának cseréje esetén: Válassza a Karbantartás > Akkumulátorcsere lehetőséget az akkumulátor összes adatának alaphelyzetbe állításához (beleértve az akkumulátor futásidejének elavulási tényezőjét, az élettartam-számlálókat és az akkumulátor statisztikai adatait).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?