990-5910F-015

Rendszerállapot-információk megtekintése

 1. Koppintson az Állapot lehetőségre.
  1. Az állapot megtekintéséhez koppintson a Bemenet, a Kimenet, a Bypass, az Akkumulátor, a Hőmérséklet vagy a Párhuzamos lehetőségek egyikére.

   Bemenet

   Feszültség f-f (fázis–fázis) Az aktuális fázis–fázis bemeneti feszültség.
   Áramerősség A váltakozó áramú tápegységből származó aktuális fázisonkénti bemeneti áramerősség amperben (A) megadva.
   Frekvencia Az aktuális bemeneti frekvencia hertzben (Hz) megadva.
   Feszültség f-n (fázis–semleges)* Az aktuális fázis–semleges bemeneti feszültség mértéke voltban (V) megadva.
   Összteljesítmény Az aktuális teljes hatásos bemeneti teljesítmény (mindhárom fázisban), kW-ban megadva.
   Teljesítmény Az aktuális hatásos (vagy valódi) fázisonkénti bemeneti teljesítmény kilowattban (kW) megadva. A hatásos teljesítmény a teljesítményáramlás azon része, amely a váltakozó áram hullámformájának teljes ciklusában átlagolva az egyik irányban megvalósuló nettó energiaátvitelt eredményezi.
   Csúcsáramerősség A bemeneti csúcsáram erőssége amperben (A) megadva.
   Teljesítménytényező A hatásos teljesítmény és a látszólagos teljesítmény aránya.
   Max. RMS áram A jelenlegi maximális RMS áram.
   Energia A telepítés óta fogyasztott teljes energiamennyiség.

   Kimenet

   Feszültség f-f (fázis–fázis) A kimeneti fázis–fázis feszültség az inverternél voltban (V) megadva.
   Áramerősség Az aktuális fázisonkénti kimeneti áramerősség amperben (A) megadva.
   Frekvencia Az aktuális kimeneti frekvencia hertzben (Hz) megadva.
   Feszültség f-n (fázis–semleges)* A kimeneti fázis–semleges feszültség az inverternél voltban (V) megadva.
   Terhelés A UPS kapacitásának aktuális kihasználtsága százalékban megadva az összes fázison. A legmagasabb fázisterhelés százalékban megjelenítve.
   Semleges áram * Az aktuális semleges kimeneti áramerősség amperben (A) megadva.
   Összteljesítmény Az aktuális teljes hatásos kimeneti teljesítmény (mindhárom fázisban) kilowattban (kW) megadva.
   Teljesítmény Az aktuális hatásos (vagy valódi) fázisonkénti kimeneti teljesítmény kilowattban (kW) megadva. A hatásos teljesítmény a teljesítményáramlás azon része, amely a váltakozó áram hullámformájának teljes ciklusában átlagolva az egyik irányban megvalósuló nettó energiaátvitelt eredményezi.
   Csúcsáramerősség A kimeneti csúcsáram erőssége amperben (A) megadva.
   Teljesítménytényező Az aktuális fázisonkénti kimeneti teljesítménytényező. A teljesítménytényező a hatásos teljesítmény és a látszólagos teljesítmény aránya.
   Max. RMS áram A jelenlegi maximális RMS áram.
   Energia A telepítés óta biztosított teljes energiamennyiség.
   Csúcstényező Az aktuális fázisonkénti kimeneti csúcstényező. A fázisonkénti kimeneti csúcstényező a kimeneti áram csúcsértéke és a négyzetes középérték (RMS) aránya.

   Bypass

   Feszültség f-f (fázis–fázis) * Az aktuális fázis–fázis bypass feszültség (V).
   Áramerősség Az aktuális fázisonkénti bypass áramerősség amperben (A) megadva.
   Frekvencia Az aktuális bypass frekvencia hertzben (Hz) megadva.
   Feszültség f-n (fázis–semleges) Az aktuális fázis–semleges bypass feszültség (V).
   Összteljesítmény Az aktuális teljes hatásos bypass teljesítmény (mindhárom fázisban), kilowattban (kW) megadva.
   Teljesítmény Az aktuális teljes hatásos bypass teljesítmény fázisonként, kilowattban (kW) megadva. A hatásos teljesítmény a feszültség és az áramerősség által azonnal létrehozott teljesítmény idő alapján lebontott átlaga.
   Csúcsáramerősség A bypass csúcsáram erőssége amperben (A) megadva.
   Teljesítménytényező Az aktuális fázisonkénti bypass teljesítménytényező. A teljesítménytényező a hatásos teljesítmény és a látszólagos teljesítmény aránya.
   Max. RMS áram A jelenlegi maximális RMS áram.

   Akkumulátor

   Mérések Az akkumulátorból származó aktuális egyenáram mennyisége, kilowattban (kW) megadva.
   Az aktuális akkumulátorfeszültség (VDC)
   Az aktuális akkumulátor-áramerősség amperben (A) megadva. A pozitív áram azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik; a negatív azt, hogy az akkumulátor merül.
   A kapcsolt hőmérséklet-érzékelők által mért akkumulátor-hőmérséklet Celsiusban vagy Fahrenheitben.
   Akkumulátor Az az időmennyiség, amely alatt a feszültség olyan alacsony szintre csökken, hogy a rendszer leáll. Az akkumulátor töltöttségi szintjét is mutatja százalékban kifejezve a teljes töltöttségi szinthez képest.
   Az akkumulátor aktuális töltöttsége (Ah).
   Konfiguráció Az akkumulátor típusát mutatja. Moduláris akkumulátor esetén koppintson az ebben a mezőben található Részletek gombra a moduláris akkumulátor részleteinek megtekintéséhez. Lásd: Moduláris akkumulátor állapotának megtekintése.
   Állapot A töltő általános állapota.
   Mód A töltő üzemmódja (Ki, Csepptöltés, Gyorstöltés, Kiegyenlítés, Ciklikus, Teszt).
   Töltési kapacitás A maximális töltöttségi szint (százalékban) a UPS névleges teljesítményéhez viszonyítva.

   Hőmérséklet

   Körny. Hőmérséklet A környezeti hőmérséklet Celsiusban vagy Fahrenheitben.
   Akkum. hőmérs. Az akkumulátorhoz kapcsolt hőmérséklet-érzékelők által mért hőmérséklet Celsiusban vagy Fahrenheitben.
   Hőmérséklet Az opcionális, kapcsolt hőmérséklet-érzékelők (AP9335T és AP9335TH) által mért környezeti hőmérséklet Celsiusban vagy Fahrenheitben. A nevek a hálózati kezelőfelületen állíthatók be.
   Páratartalom Az opcionális, kapcsolt páratartalom-érzékelők (AP9335TH) által mért páratartalom (százalékban). A nevek a hálózati kezelőfelületen állíthatók be.

   Párhuzamos

   Bem. áramer. A bemeneti forrásból származó aktuális fázisonkénti bemeneti áramerősség amperben (A) megadva.
   Bypass áramer A bemeneti forrásból származó aktuális fázisonkénti bypass áramerőssége amperben (A) megadva.
   Teljes kimenő telj. A párhuzamos UPS-rendszer teljes kimeneti teljesítménye, amely a párhuzamos rendszerhez tartozó teljes terhelési százalékot és a teljes kimeneti teljesítményt mutatja kW-ban és kVA-ben.
   Kim. árame. Az aktuális fázisonkénti kimeneti áramerősség amperben (A) megadva.
   Redundáns UPS-ek száma A rendszerben lévő redundáns UPS-ek száma.
   Redundancia beállítás A konfigurált redundanciabeállítás.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?