990-91460B-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

Galaxy VL UPS ได้รับการจัดอันดับสำหรับใช้กับวงจรที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 45 kAIC/kA Icw โดยติดตั้งตู้รายการด้านล่าง (GVBEC)

Easy UPS 3L ได้รับการจัดอันดับสำหรับใช้กับวงจรที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 35 kA Icc โดยติดตั้งตู้รายการด้านล่าง (GVBEC)

น้ำหนักและขนาดของตู้ทางเข้าด้านล่าง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) -25 °C ถึง 55 °C(-13 °F ถึง 131 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?