990-91460A-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

พิกัดไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุดสำหรับ Galaxy VL

Galaxy VL UPS ได้รับการจัดอันดับสำหรับใช้กับวงจรที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 45 kAIC/kA Icw โดยติดตั้งตู้รายการด้านล่าง (GVBEC)

น้ำหนักและขนาดของตู้ทางเข้าด้านล่าง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)
GVBEC 85 (187.39) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) -25 °C ถึง 55 °C(-13 °F ถึง 131 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?