990-6161A-011

Virtakaapeleiden kytkeminen 100 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin

HUOMAUTUS
Laitevaurion vaara
Kytke tasavirtakaapelit akkukatkaisijasta toiseen vain asennuksissa, joissa on 100 kW:n enimmäisluokituksen UPS. Katso ohjeet yli 100 kW:n UPSin asennuksia varten kohdasta Virtakaapeleiden kytkeminen yli 100 kW:n luokituksen UPSiin:
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 1. Kytke esiasennetut suojamaadoituskaapelit (0W50448) modulaaristen akkukaappien välille kuvan osoittamalla tavalla.
 2. Kytke esiasennetut tasavirtakaapelit (0W50425) modulaaristen akkukaappien välille kuvan osoittamalla tavalla. Kytke DC−-kaapelit DC−-liittimeen ja DC+-kaapelit DC+-liittimeen modulaaristen akkukaappien välille.
  HUOMAUTUS: Esiasennettuja tasavirtakaapeleita on aina kaksi: kaksi kaapelia DC−-liitäntään ja kaksi DC+-liitäntään. Varmista, että kaikki parit on kytketty modulaaristen akkukaappien välille.

  Modulaarinen akkukaappi edestä vasemmalta

  Modulaarinen akkukaappi edestä oikealta

  Modulaariset akkukaapit ylhäältä

 3. Asennuksissa, joissa käytetään viereistä UPSia: Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
 4. Asennuksissa, joissa käytetään etä-UPSia:
  1. Valinnainen: voit tarvittaessa irrottaa modulaarisen akkukaappi 1:n oikean sivupaneelin. Kun virtakaapelit on kytketty, kiinnitä sivupaneeli takaisin paikalleen.
  2. Irrota esiasennetut suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit modulaarisesta akkukaappi 1:stä. Esiasennettujen virtakaapelien pituus ei riitä etä-UPS-kytkentään.
  3. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit (ei toimiteta mukana) modulaariseen akkukaappi 1:een.
  4. Vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit läpivientikotelon läpi UPSin virtakaapelitilaan.
  5. Kytke suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSiin UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

  Modulaarinen akkukaappi 1 edestä vasemmalta

  Modulaarinen akkukaappi 1 edestä oikealta

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?