990-91262B-031

Översikt över singelsystem

UIB Enhetens ingångsbrytare
SSIB Statiska omkopplarens ingångsbrytare
IMB Interna underhållsbrytaren
UOB Enhetens utgångsbrytare
BB Batteribrytare i UPS för interna batterier och i extern batterilösning (om sådan finns)

Singelsystem – enkelmatad försörjning

Singelsystem – dubbel försörjning

QR code for this page

Var det här till hjälp?