990-91262C-031

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2017, 2:a upplagan, avbrottsfri kraft (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
UL 1778 5:e utgåvan
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3:e upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – del 2: Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2
FCC del 15 del B, klass A
IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M1
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Förhandsgodkänd; Sds=1,33 g för z/h=1 och Sds=1,63 g för z/h=0; Ip=1,5
Jordningssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Överspänningskategori Den här UPS:en är OVCII-kompatibel.
Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII.
Skyddsklass I
Föroreningsgrad 2

Prestanda

Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?