990-91262C-031

Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp

Använd installationskitet 0H-220042 från det modulära batteriskåpet för denna procedur.

  1. Öppna batteribrytarna (BB) och koppla bort batteriterminalerna från framsidan av eventuella förinstallerade batterimoduler i de modulära batteriskåpen och UPS:en.
  2. Anslut utrustningens jordningsledare/PE-kabeln (förinstallerad) från modulärt batteriskåp 1 till G/PE-samlingsskenan i UPS:en.
  3. Installera de medföljande DC-förlängningsskenorna i UPS:en.

    Vy framifrån av modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

  4. Anslut de förinstallerade DC-kablarna från modulärt batteriskåp 1 till DC-förlängningsskenan i UPS:en.
    OBS: De förinstallerade DC-kablarna kommer i par: Två kablar för anslutning mellan DC- och två kablar för anslutning mellan DC+. Se till att ansluta alla par mellan modulärt batteriskåp 1 och UPS:en.

    Vy ovanifrån av modulärt batteriskåp 1 och UPS:en

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?